Partnerships: samenwerken om het verschil te maken

Als we de circulaire economie willen realiseren, zullen we allemaal ons deeltje moeten doen. Oplossingen om de planeet leefbaarder te maken komen nooit uit één hoek. We moeten samenwerken. Indaver gaat partnerschappen aan in vele sectoren om haar rol ten volle te kunnen spelen. Dat deed ze ook in 2016.

Consortia van kennis

Om de circulaire economie te realiseren moeten we de manier waarop we onze grondstoffen gebruiken, omgooien. Dit beïnvloedt elke fase in het productie-en consumptieproces. Wij allemaal – overheden, bedrijven, onderzoeksinstellingen en burgers – hebben dus een verantwoordelijkheid in de overgang naar die circulaire economie. Als kennisbedrijf is Indaver goed geplaatst om mee de duurzame technologie- en businessmodellen te ontwikkelen die nodig zijn om de circulaire economie te realiseren. We werken daarvoor samen met kenniscentra en onderzoeksinstellingen. We werken in consortia om innovatieve projecten te initiëren en uit te voeren. 

ECLUSE: voordelen dankzij partnerschap

Een mooi voorbeeld van zo’n partnerschap is het ECLUSE-project in de Waaslandhaven, dat in 2016 de Sustainability Award van de Haven van Antwerpen won. Een belangrijke factor voor het succes van het project is de unieke samenwerking tussen Indaver/SLECO, de bedrijven die warmte afnemen, de bedrijven die voor de gronden, de infrastructuur en financiering zorgen, en de Vlaamse regering. ECLUSE past perfect in onze visie op duurzaamheid omdat het economische voordelen (scherpe prijzen die de industrie verankeren in de Antwerpse haven), ecologische voordelen (minder CO2-uitstoot) en maatschappelijke voordelen biedt, en omdat het de energie opwekt die de circulaire economie nodig heeft om te kunnen groeien.

Partners in de afvalsector

Ook in de afvalsector zelf  werken we samen, op internationaal niveau, om kennis en ervaring te delen over duurzaam afvalbeheer, om inzicht te hebben in de ontwikkelingen in onze sector en om informatie te verstrekken aan de Europese instellingen. Zo willen we de standaard van het duurzaam afvalbeheer aanscherpen. Het gaat om partners als Eurits, de Europese organisatie voor de verantwoorde verbranding van speciale afvalstromen, ISWA (International Solid Waste Association) en CEWEP, de confederatie van Europese waste-to-energy installaties.

Kennis delen

Om de circulaire economie een kans te geven mogen we niet op informatie en kennis blijven zitten, maar moeten we ze delen. Indaver deelt daarom haar expertise op veel verschillende manieren. We hielden vorig jaar op verschillende vestigingen open dagen voor de plaatselijke gemeenschap. We gaven presentaties op congressen en hadden stands op handelsbeurzen.

Burenraden

Ook de mensen en bedrijven in de nabije omgeving van onze installaties beschouwen we als onze partners. In 2016 vierde Indaver de 25ste verjaardag van haar eerste burenraad, voor de vestiging in Antwerpen. Via de burenraad houden we de buurt op de hoogte van onze activiteiten, projecten en (her)vergunningsaan¬vragen en informeren we over incidenten. Maar we laten ons ook voeden door de vragen en opmerkingen van onze buren. 

Gedragsverandering bij klanten en burgers

Tot slot steunen we ook sociale initiatieven waarin burgers en organisaties op hun eigen manier aanzetten tot gedragsverandering. We voeren in alle openheid een constructieve dialoog met onze klanten. We organiseren co-creation workshops om inzicht te hebben in de context van de klant, zodat we een oplossing kunnen bieden die het meest aan hun behoeften voldoet.

Share this page