ISWA 2015 geeft richting aan voor afvalsector

Indaver deelt expertise voor duurzaam afvalbeheer wereldwijd

ISWA, het jaarlijkse internationale congres van de afvalsector dat deze keer plaatsvond in Antwerpen, zit er op. Een recordaantal deelnemers uit 92 landen dacht drie dagen lang na over innovatieve technologieën, beter afvalbeheer en de veranderende rol van de sector. Wat onthouden wij van ISWA2015?

 

Het klimaat redden

Jaarlijks produceren steden wereldwijd 7 tot 10 miljard ton afval. Een duurzaam afvalbeheer kan de uitstoot van broeikasgassen spectaculair doen dalen, want op dit moment gaat 70 % van het afval op de vuilnisbelt, met de uitstoot van methaan tot gevolg. “Niets doen kost landen 5 tot 10 keer meer dan investeren in duurzaam afvalbeheer,” zei UNEP-directeur Achim Steiner. Jan-Kees De Voogd (Business Developer Sales & Marketing) mocht voor Indaver ECLUSE presenteren, het industrieel stoomnetwerk dat met stoom uit de verwerking van huishoudelijk- en bedrijfsafval in de installaties van Indaver in Doel industriële bedrijven in de haven van groene warmte gaat voorzien. Het aandeel hernieuwbare energie komt overeen met 50 windmolens en leidt tot een vermindering van 100 000 ton CO2 per jaar. 

Gezondheid voorop stellen

Duurzaam afvalbeheer is ook een zaak van volksgezondheid. De 50 grootste open stortplaatsen ter wereld bedreigen de gezondheid van de 64 miljoen omwonenden. Daniel Dirickx (Directeur Intercommunale Hooge Maey) stelde tijdens ISWA2015 Hooge Maey voor, een toonbeeld van een duurzame stortplaats die Indaver beheert. Ook in de circulaire economie is de gezondheid van mensen een centrale zorg. Indaver organiseerde voor de congresdeelnemers een rondleiding op haar vestiging in Antwerpen, waar ze in haar draaitrommelovens gevaarlijke componenten uit industrieel en farmaceutisch afval vernietigt bij hoge temperatuur, en in haar fysicochemische installaties die componenten neutraliseert.

Circulaire economie kwaliteit bieden

Drie prioriteiten schuift ISWA naar voor: huisvuilophaling in lage-inkomenslanden, sluiten van open stortplaatsen en de overgang van afvalverwerking naar materialenbeheer. Voor onze regio is vooral dit laatste van belang. In zijn bijdrage op ISWA2015 over het vernieuwende Indaver Molecule Management wees CEO Paul De Bruycker er op dat de producten die ontstaan uit secundaire grondstoffen die uit afval zijn gehaald dezelfde hoogstaande kwaliteit moeten hebben als producten ontstaan uit onbewerkte grondstoffen, om de circulaire economie te realiseren op een duurzame manier. “De circulaire economie richt zich op toegevoegde waarde. Het gebruikscomfort moet minstens even hoog zijn en de potentiële risico’s moeten zo laag mogelijk zijn. Er is daarvoor niet alleen een gedragsverandering nodig, er moeten ook massale investeringen plaatsvinden in de product- en technologische ontwikkeling.”

Expertise delen

Vlaanderen is een goede leerling. Dat weet nu ook de hele wereld dankzij de Global Waste Management Outlook, een studie van ISWA en UNEP (het milieuprogramma van de VN) die gegevens over afvalbeheer wereldwijd samenbrengt en analyseert en die werd voorgesteld op ISWA2015. De gegevens moeten overheden en bedrijven helpen om gericht actie te ondernemen. Met 70 % van alle afval dat gerecycled en hergebruikt wordt als materialen of energie, is Vlaanderen Europees koploper. Het rapport roept landen als België op om die expertise te delen met landen die nog (een deel van) de weg te gaan hebben. Indaver deed dat, met onder andere een masterclass over de technologische en economische aspecten van waste to energy door Nick Alderweireldt (Lead Engineer Process & Mechanics), en een bijdrage van Claire Downey (Sustainable Business Planner), die waarschuwde dat waste to energy-ontwerpen flexibel moeten zijn om interessant te zijn voor de toekomstige energiemarkt. Guido Wauters (Chief Organisational Development Officer) gaf toelichting en plaatste belangrijke kanttekeningen bij de herziening van enkele BREFs, de richtlijnen voor de best beschikbare technologie voor de verwerking van verschillende types afval.

We nodigen u uit om de presentaties van de Indaver sprekers te downloaden:

 

Share this page