Indaver zet partnerschap centraal op World Resources Forum

Niet één bedrijf, overheid of organisatie heeft de oplossing voor de klimaatverandering op zak. Door inzichten te delen gaan we sneller vooruit. Zo’n broedplaats voor nieuwe ideeën en samenwerkingen is het World Resources Forum van 24 tot 27 februari 2019 in Antwerpen. Ook Indaver deelt er haar kennis over het duurzaam sluiten van kringlopen, het thema van dit congres.

Het World Resources Forum is een onafhankelijke internationale non-profitorganisatie, die een platform biedt aan bedrijfsleiders, beleidsmakers, ngo’s, wetenschappers en het brede publiek om kennis uit te wisselen over duurzaam omgaan met grondstoffen. Het congres vindt in 2019 plaats in Antwerpen en wordt mee georganiseerd door OVAM (Vlaamse Openbare Afvalstoffenmaatschappij).

Indaver, Bronze Partner van het WRF, is een van de bedrijven en organisaties die op het WRF in Antwerpen hun goede voorbeelden van de circulaire en koolstofarme economie mogen voorstellen aan het internationale publiek, in een keynote speech tijdens een globale themasessie, in een interactieve workshop waar een praktijk in de diepte wordt geanalyseerd, of tijdens een locatiebezoek.

Vernieuwende oplossing voor plastics

Dit mag niet verwonderen. Indaver draagt haar steentje bij tot de circulaire economie, door kwaliteitsvolle materialen en energie te leveren en voedsel- en materiaalketens veilig en proper te houden. Op het WRF zal Indaver tijdens een interactieve workshop het PC2-project in de kijker zetten, een vernieuwen oplossing voor end-of-life plastics die niet meer hergebruikt kunnen worden. 
De plastics2chemicals (P2C) installaties die Indaver wil bouwen, breken plastics af in kleinere koolwaterstofketens. Deze thermische moleculaire recycling zal een hoogwaardig zuiver eindproduct opleveren voor de chemische industrie. P2C zit nu in de testfase, met de ontwikkeling van een pilot plant samen met de Universiteit Gent.

Stoomnetwerken

Daarnaast kunnen deelnemers aan de conferentie een bezoek brengen aan onze locatie in Doel, waar ze het industriële stoomnetwerk ECLUSE ontdekken, dat wordt gevoed met stoom van onze verwerkingsinstallaties in Doel. Ze krijgen er ook toelichting bij een gelijkaardig project van industriële symbiose: IndaChlor in Duinkerke, waar we gchloreerde residu’s uit de PVC-industrie recyclen en leveren aan een buurbedrijf; een ander bedrijf krijgt stoom uit dit verwerkingsproces. Beide projecten bevinden zich in een havengebied; deze locaties lenen zich bij uitstek tot de vorming van industriële clusters om de energiebevoorrading te verduurzamen.

Het project van IndaChlor valt onder PECS (Ports Energy and Carbon Savings), een project om kleine en middelgrote havens energiezuinig te maken op een kostenefficiënte manier met hernieuwbare energietechnologieën.  PECS ontvangt financiering van het Interreg 2 Zeeën programma 2014-2020, dat mede gefinancierd is door het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds (ERDF) onder het subsidie contract No 2S01-020. Daarnaast zorgen ook de Nederlandse provincies Noord-Holland en Zuid-Holland voor financiële steun.  

Kennis delen

Tijdens deze evenementen deelt Indaver haar professionele kennis over het terugwinnen van kwaliteitsvolle materialen en energie uit afval. We tonen in de praktijk welke rol waste-to-energy installaties kunnen spelen voor de circulaire economie. En we demonstreren het belang van industriële clusters en van partnerschappen.

Praktische informatie

- De P2C-workshop van Indaver op het WRF-congres vindt plaats op dinsdag 26 februari van 15u30 tot 17u. Geïnteresseerde congresdeelnemers moeten vooraf inschrijven.
- Het locatiebezoek aan Doel vindt plaats op woensdag 27 februari van 9 tot 14u. Ook dit bezoek is open voor congresdeelnemers. Vooraf aanmelden is nodig. De plaatsen zijn beperkt.

Share this page