Indaver praktijkvoorbeeld van circulaire economie op Cleantech Forum

Indaver praat niet alleen over de circulaire economie, ze doet het ook. Omwille van onze toonaangevende rol in de circulaire economie zijn we prominent aanwezig op het Cleantech Forum Europe van 14 tot 16 mei in Antwerpen. Indaver wil zo anderen inspireren.

Radicale ommezwaai

Paul De Bruycker: “Het ondernemersperspectief is nodig om de gouden kansen voor de circulaire economie te zien. Het antwoord vind je niet in de boeken, wel in de praktijk.”

De circulaire economie vraagt een radicale ommezwaai in de manier van denken van producenten, consumenten en overheden. Schone technologie (cleantech) speelt hierbij een belangrijke rol. Met schone technologieën maken we de economie minder afhankelijk van grondstoffen, beperken we CO2-uitstoot en afval, en winnen we zoveel mogelijk materialen terug voor hergebruik.

Partners vinden

Niet één organisatie heeft daarbij de waarheid in pacht. Kennis delen, elkaar aansteken met goede ideeën, partners zoeken om ambitieuze plannen in de praktijk te brengen en daarvoor de juiste investeerders vinden: dat is het doel van het jaarlijkse Cleantech Forum, dat in 2018 neerstrijkt in Antwerpen en honderden startups,bedrijfsleiders en investeerders uit 25 landen samenbrengt.

Antwerpen: duurzame hub

De keuze voor Antwerpen, met haar cleantechbedrijven en duurzame chemie, is niet toevallig. Net zo min als de aanwezigheid van Indaver, dat het Forum mee sponsorde. Met IndaChlor®, de installatie voor zoutzuurrecycling in Noord-Frankrijk, de geplande plastics2chemicals-eenheden die een oplossing bieden voor end-of life plastics, en het industriële stoomnetwerk ECLUSE – een van de grootste in Europa – heeft Indaver een toonaangevende rol.

Circulaire economie in de praktijk: Indaver inspireert

Bezoekers van het Forum konden maandag 14 mei een kijkje nemen achter de schermen in Doel, waar Indaver toonde hoe afvalbeheer een essentiële schakel is in de circulaire economie. Indaver wint er hoogwaardige materialen en energie terug uit afval. De lampenrecycling en het stoomnetwerk ECLUSE, dat de rooster- en wervelbedovens in Doel als startpunt heeft, zijn de circulaire economie in de praktijk. Op 16 mei gaf Erik Moerman van Indaver tijdens een workshop meer toelichting over ons Molecule Management, de terugwinning van hoogwaardige grondstoffen tot op moleculair niveau.

Nood aan ondernemers

Met deze voorbeelden hoopt Indaver andere deelnemers te inspireren. “De circulaire economie draait om waardecreatie door kringlopen te sluiten op een milieuvriendelijke en CO2-arme manier,” zei Paul De Bruycker in zijn slotwoord op de eerste dag van het Forum.

“Het draait niet alleen om innovatieve technologieën, maar ook om slimme businessmodellen. Om deze goed te combineren, heb je technologisch inzicht en ondernemerschap nodig. Dit ondernemersperspectief is nodig om de gouden kansen voor de circulaire economie te zien. Het antwoord vind je niet in de boeken, wel in de praktijk.”

 

Meer lezen over het CleanTech Forum? www.cleantech.com/event/cleantech-forum-europe/.

 

 

Share this page