Indaver, organiserende partner van ISWA wereldcongres

De druk op grondstoffen maakt afvalbeheer tot een prangend thema. Op het jaarlijkse Wereldcongres van ISWA (International Solid Waste Association) komen experten, beleidsmakers en professionals samen om ontwikkelingen en trends te bespreken en ze doen dat deze keer in Antwerpen. Indaver organiseert mee en deelt er haar expertise inzake waste-to-energy.

Wat is het ISWA-Wereldcongres?

De International Solid Waste Association (ISWA) streeft naar duurzaam en professioneel afvalbeheer wereldwijd. ISWA, de International Solid Waste Association, is een non-profit vereniging die wereldwijd de ontwikkeling van een professioneel en duurzaam afvalbeleid promoot. Het ISWA-Wereldcongres is de jaarlijkse hoogmis van de afvalindustrie, deze keer in Antwerpen. Van 7 tot 9 september 2015 strijken 1 300 experten, professionals, academici, beleidsmakers en ngo’s er neer om uitdagingen, wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen en trends voor de afvalsector te bespreken.

Waarover gaat dit ISWA Wereldcongres?

De rode draad doorheen het congres is de circulaire economie, meer bepaald de rol die afval kan spelen op de wereldmarkt van de grondstoffen. Want uit afval kunnen (kostbare) grondstoffen worden teruggewonnen. Dit zal gevolgen hebben voor het afval- en materialenbeheer wereldwijd. Het congres zoekt een antwoord op heel verschillende vragen: hoe verhoudt afval zich tot de grondstoffenmarkt? Welke rol voor overheden, industrie en consument? Welke nieuwe maatregelen dringen zich op?

Waarom Antwerpen?

De keuze voor Antwerpen is niet toevallig. Vlaanderen geldt als voorbeeld op het vlak van afval- en materialenbeheer. De afvalbeheersbedrijven die actief zijn rond Antwerpen, de derde grootste haven van Europa en het tweede grootste petrochemisch cluster ter wereld, bieden een staalkaart van best practices en toonaangevende technologieën. Dat is ook zo voor Indaver, dat het congres mee organiseert.

Wat doet Indaver?

ISWA organiseert dit congres in samenwerking met zes partners: Indaver, ISVAG, Interafval, de stad Antwerpen, OVAM en Fost Plus. Indaver zet haar expertise over waste-to-energy in als organisator van een workshop over trends in waste-to-energy en een workshop over hoe in verschillende delen van de wereld zoveel mogelijk energie uit afval kan worden gehaald. CEO Paul De Bruycker is keynote spreker in de sessie over de verwerking van gevaarlijk afval. Op de tweede en derde congresdag is er een technisch bezoek aan Indaver Antwerpen, waar wij de eindverwerking doen van alle types gevaarlijk en industrieel afval. Indaver deelt haar kennis over alle aspecten van waste-to-energy ook tijdens een praktijkgerichte masterclass die op de vestiging van ISVAG georganiseerd wordt.

Waste-to-Energy

De sessie waste-to-energy zal vanuit een high-level perspectief het waste-to-energy landschap belichten. Moderne trends en de grootste implicaties van elke techniek komen aan bod. Waste-to-energy wordt beschouwd als een essentieel onderdeel van duurzaam afvalbeheer, waarbij de focus niet enkel ligt op het milieuveilig verwijderen van afval, maar ook op de maximale terugwinning van materialen en energie. In de presentaties zullen verschillende opportuniteiten en innovatieve concepten om meer en efficiënter energie uit afval te halen, uitgediept worden. Deze omvatten topics als flexibele energieproductie, industriële warmtenetwerken en de integratie van anaerobe vergisting met een roosteroven. Als afsluiting nodigen we alle deelnemers uit op een inspirerend debat.

Meer informatie

Meer informatie over dit congres vind je op de websites van ISWA en Indaver.

http://iswa2015.org/

http://www.indaver.be/nl/nieuws-media/evenementen/iswa-congres/

 

Share this page