Indaver onderzoekt duurzaam afvaltransport langs water of spoor

Indaver wil haar ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden. Dat geldt ook voor het vervoer van het afval dat ze beheert. Daarom onderzoekt ze op dit moment de duurzaamheid, veiligheid en haalbaarheid van de ‘modal shift’: een verschuiving van vervoer over de weg naar water en spoor.

 

Het drukke vrachtvervoer op onze wegen draagt mee bij tot luchtverontreiniging, lawaaihinder en fileleed. Vlaanderen en Europa sporen bedrijven daarom aan om werk te maken van de ‘modal shift’, waarbij vervoer over de weg gecombineerd wordt met duurzamer vervoer langs water of spoor.

Ook Indaver denkt mee na over milieuvriendelijkere vormen van transport voor het afval dat zij beheert en verwerkt. In 2013 richtte ze daarom, in het raam van de vernieuwing van de vergunning van de vestiging in Doel, een stuurcomité ‘modal shift’ op.

Ze werkt daarin samen met vele stakeholders: overheid, beheerders van waterlopen, spoorwegen en havens, milieuorganisaties en aanbieders/producenten van afval. Zo vergroot ze het draagvlak voor oplossingen, omdat die meteen worden getoetst op hun haalbaarheid voor alle betrokkenen.

People, planet, profit

Indaver zoekt voor haar klanten steeds de economisch en ecologisch beste oplossing. In haar verwerkingsinstallaties in Doel, die ze zo energie-efficiënt mogelijk beheert, recupereert ze zoveel mogelijk energie en materialen. Ze garandeert haar klanten continuïteit en kostenefficiëntie voor de verwerking van hun afval.

Ook in de zoektocht naar alternatieve en milieuvriendelijke vormen van transport houdt Indaver deze drie pijlers van duurzaamheid voor ogen: people, profit, planet. Vier technische werkgroepen analyseren op dit moment de haalbaarheid van een ‘modal shift’ voor het vervoer van carshredder-residu, bedrijfsafval, slib en huishoudelijk afval. Ze brengen eventuele knelpunten in de organisatie van dit transport zorgvuldig in kaart.

Ze bestuderen welke de logistieke kosten zijn van het vervoer van dit afval via water- of spoorwegen naar Doel en welke investeringen er moeten gebeuren (profit). Ze bekijken welke milieu-impact de alternatieven hebben (planet) en hoe veilig ze zijn voor de omgeving, voor de klant en voor het eigen personeel (people).

Project huishoudelijk afval

Op dit moment heeft Indaver een project van drie maanden met proefvaarten van huishoudelijk restafval vanuit Grimbergen in Vlaams-Brabant in zeecontainers naar de roosterovens van Indaver in Doel. Dit is een complexe logistieke operatie, aangezien de tussenopslag- en de verwerkingslocatie niet aan kades liggen en er dus, naast transport over het water, ook overslag en wegtransport nodig zijn.

Dankzij de proefvaart kan Indaver bekijken welke infrastructuur nodig is voor de op- en overslag van het afval; hoe het afval vervoerd kan worden; hoe het lossen en laden aan de kaaien en bij Indaver kan verlopen; hoe hoog het brandstofverbruik ligt en welke de CO2-uitstoot is; welke lawaai- en geurhinder er is; welke veiligheidsrisico’s er aan verbonden zijn; welke impact de naleving van de wettelijke verplichtingen heeft voor de organisatie van dit vervoer. En hoeveel dit allemaal kost.

Actieplan

Naast de technische werkgroepen buigen twee thematische werkgroepen zich over de mogelijke subsidies voor vervoer over water en/of spoor en over de mogelijkheden om de vestiging in Doel te ontsluiten. Deze vestiging is immers gelegen in het havengebied, maar ze heeft geen directe toegang tot een waterweg of spoor.

Half juni moet het ‘modal shift’-actieplan er liggen. Het project wordt opgevolgd. Voor Indaver is het daarbij essentieel dat de alternatieven veilig, betrouwbaar en milieuvriendelijk zijn en dat ze economisch haalbaar zijn voor de relatief korte afstanden in Vlaanderen. Alleen dan is een verschuiving van wegvervoer naar alternatievere wijzen duurzaam. En dat is voor Indaver prioritair.

Share this page