Indaver haalt schadelijke stoffen uit de kringloop

U vindt ook dat we zuinig moeten omspringen met onze grondstoffen. Maar daarbij wilt u zeker zijn dat de materialen die hergebruikt worden voor nieuwe producten veilig en zuiver zijn. Indaver heeft drie troeven in huis waarmee we safe sinks creëren, veilige opslagplaatsen om ongewenste en schadelijke stoffen uit de kringloop te houden. Op haar site in Antwerpen beschikt Indaver over geïntegreerde installaties. Dankzij die integratie kunnen we de reststromen uit de ene in de andere installatie verwerken, zodat er steeds een veilige oplossing is.

Draaitrommelovens

Indaver probeert zoveel mogelijk materialen uit afval te recupereren voor recycling en hergebruik. Sommige afvalstoffen, waaronder kritisch en gevoelig afval uit de chemische en farmaceutische industrie, moeten we thermisch verwerken om te vermijden dat gevaarlijke stoffen hun weg vinden naar de materialen- of voedselketen. Wij hebben daarvoor onze draaitrommelovens, die gevaarlijke of schadelijke componenten op hoge temperatuur afbreken. De uitgebreide gaswassing zuivert de rookgassen van schadelijke stoffen. 

IndaChem Liquids en IndaChem Solids

Een andere manier om te zorgen dat schadelijke afvalstoffen niet in het milieu terechtkomen, is via de fysicochemie. In deze installaties verwerken we industriële vloeibare en vaste anorganische afvalstoffen. Deze stoffen worden door chemische processen geneutraliseerd en zware metalen worden vastgezet. Nadien worden ze veilig gestort op onze deponie.

Stortplaatsen

Storten is de laatste optie bij duurzaam afvalbeheer, maar voor een aantal afvalstoffen dat niet nuttig toegepast of thermisch verwerkt kan worden, blijft het noodzakelijk. De deponieën zijn zo gebouwd dat de impact op de omgeving minimaal is. Eerst wordt een waterondoordringbare minerale laag aangelegd met daarboven een HDPE-folie. Dankzij een elektronisch lekdetectiesysteem kan Indaver regelmatig de folie controleren op lekken. Na het volstorten van de deponie wordt ze zorgvuldig afgedekt.

Share this page