Indaver deelt expertise met gemeenten in masterclass waste-to-energy

Op 9 februari 2017 geeft Indaver opnieuw de masterclass waste-to-energy, die op het ISWA-Congres eind 2015 zo een succes was. Samen met Keppel Seghers en met de Universiteit van Leuven, delen kennishouders van Indaver hun expertise over de meest courante verbrandingstechnieken met Vlaamse en Waalse openbare besturen, zodat die een geïnformeerde keuze kunnen maken voor hun eigen inwoners.

Theorie toetsen aan de praktijk

De deelnemers krijgen in één dag een uitgebreid overzicht van de meest courante afvalverbrandingstechnieken. Diverse soorten installaties passeren de revue, zoals de roosteroven, de draaitrommeloven, de wervelbedoven. Ook de technieken voor voorbehandeling worden toegelicht. Voor elke installatie wordt gekeken welke grond- en hulpstoffen nodig zijn, hoe de rookgassen gereinigd worden of stoom en ernergie gerecupereerd worden. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt de theorie aan de praktijk getoetst. Daarnaast heeft de masterclass oog voor de economische aspecten van waste-to-energy, en voor de rol die waste-to-energy speelt in duurzaam afvalbeheer.

Service aan openbare besturen

De masterclass is in de eerste plaats bedoeld voor Vlaamse en Waalse intercommunales. Dit gebeurt in het kader van de Public waste PartnershipS van Indaver met openbare besturen, waarbij Indaver niet alleen een afvalbeheer op maat van de gemeenten biedt, maar ook haar ruime expertise en ervaring ter beschikking stelt. Indaver wil de kennis die ze gedurende jaren heeft opgebouwd over diverse technieken van afval verbranden delen. Sommige intercommunales hebben een eigen verbrandingsinstallatie, andere niet. Maar ook voor die laatsten is de masterclass nuttig, want ook zij moeten een goede keuze kunnen maken wanneer zij bijvoorbeeld de verwerking van hun restafval aanbesteden.

IJzersterk trio sprekers

Sprekers zijn Nick Alderweireldt, de lead engineer waste-to-energy van Indaver, Johan De Greef, Technology Project Manager bij Keppel Seghers en Jo Van Caneghem, docent en research & innovation manager aan de KU Leuven. Alle drie zijn specialisten en kennishouders op het vlak van waste-to-energy. Indaver organiseerde deze masterclass een eerste keer voor de deelnemers aan het ISWA WereldConges, dat Antwerpen in 2015 organiseerde in samenwerking met Indaver. Toen al was de vraag groot om deze presentatiedag opnieuw in te richten. Dus doen de drie sprekers ook deze nieuwe masterclass samen.

Share this page