IndaChlor®: de circulaire economie in actie

In Loon-Plage, Duinkerke, investeert Indaver in IndaChlor®, een verwerkingsinstallatie die grondstoffen en energie zal halen uit gechloreerd afval. De nabijgelegen industrie zal die grondstoffen en energie gebruiken. Met dit schoolvoorbeeld van de circulaire economie zorgt Indaver voor een schonere planeet en werk in de streek. Ze versterkt ook de haven van Duinkerke. De Franse overheid heeft het licht op groen gezet voor de exploitatie. Het is aftellen naar de opstart eind 2019.

Zoutzuur en energie leveren

IndaChlor® zal zoutzuur recycleren uit gechloreerde afvalstromen uit de PVC-industrie. Zoutzuur wordt gebruikt in de (petro)chemische, metaalverwerkende en levensmiddelensector. Indaver bouwt de installatie bewust in de buurt van Ecophos, een producent van fosfaten die het zoutzuur van IndaChlor® in zijn eigen productieproces zal gebruiken. De nieuwe installatie heeft een capaciteit van 40 000 ton. De energie die wordt opgewekt tijdens de verwerking wordt geleverd aan een nabijgelegen alcoholdistilleerderij. 

Kringlopen duurzaam sluiten

IndaChlor® maakt deel uit van Indaver Molecule Management®. Daarmee zet Indaver industriële afvalstoffen om in hun basisbouwstenen. Met deze bouwstenen worden nieuwe, hoogwaardige producten gemaakt. De installatie is een schoolvoorbeeld van industriële symbiose in de circulaire economie: uit afvalstromen haalt Indaver hoogwaardige grondstoffen en duurzame energie, die direct hergebruikt worden om nieuwe producten te maken. Zo werkt Indaver mee aan de CO2-arme en energie-efficiënte sluiting van materiaalkringlopen.

Lokale economie versterken

Ook de economie van Duinkerke en de regio Nord-Pas de Calais wordt beter van IndaChlor®. De installatie levert een twintigtal directe banen op, naast een dertigtal banen bij onderaannemers. Indaver versterkt ook de buurbedrijven. Zij kunnen de logistieke en energiekosten drukken want met IndaChlor® krijgen ze een kwaliteitsvol alternatief direct geleverd tot in het bedrijf via pijpleidingen.

Havens energie-efficiënter maken

IndaChlor® is ook partner in het Ports Energy and Carbon Savings (PECS) project, dat manieren zoekt om kleine en middelgrote havens groener, energie-efficiënter en CO2-armer te maken. Voor dit project wordt samengewerkt tussen havens, de industrie, kennisinstellingen en lokale stakeholders. IndaChlor® verduurzaamt de energievoorziening in de haven van Duinkerke: ze leidt alle stoom uit de verwerking naar een stoomturbine; een deel wordt omgezet in elektriciteit voor eigen gebruik, de rest van de stoom gaat naar het buurbedrijf. De opgedane kennis uit het PECS-project kan andere havens inspireren om hun energievoorziening duurzamer te maken.

Aftellen naar 2019

Indaver heeft nu de uitgebreide vergunningsprocedure doorlopen. De Franse overheid gaf de exploitatievergunning voor IndaChlor®. Ondertussen zijn de voorbereidende werken op het terrein gestart. Eind 2019 moet de nieuwe installatie  operationeel zijn.
 

Share this page