IndaChem Liquids/IndaChem Solids houden de materialenkringloop veilig en duurzaam

Een nieuwe realiteit verdient een nieuwe naam. De fysicochemische installaties (1 en 2) van Indaver in Antwerpen zijn zoveel meer dan hun naam doet vermoeden. Het zijn hoogtechnologische, innovatieve verwerkingsinstallaties die de kringloop van materialen veilig en duurzaam helpen te houden. Voortaan gaan ze daarom door het leven als IndaChem Liquids en IndaChem Solids.

Fysicochemie 1 en 2 krijgen een nieuwe naam. Waarom? Omdat ze het waard zijn!

De fysicochemische installaties op de vestiging van Indaver in Antwerpen verwerken industriële, vloeibare en vaste, anorganische afvalstoffen. Dankzij haar 25 jaar ervaring en haar streven naar continue verbetering, zijn dit hoogtechnologische, innovatieve verwerkingsinstallaties geworden, die slim in elkaar steken en meer aankunnen dan andere installaties. Daarom verdienen ze een naam: IndaChem Liquids voor de verwerking van vloeibaar anorganisch afval, IndaChem Solids voor de verwerking van vast anorganisch afval.

Chemisch neutraliseren van gevaarlijk afval

In fysicochemische installaties wordt een chemische reactie in gang gezet, waardoor gevaarlijke componenten in afvalstoffen geneutraliseerd en ‘vastgezet’ worden. IndaChem Liquids verwerkt vloeibare afvalstoffen zoals afvalwater uit metaalbehandeling. IndaChem Solids verwerkt industrieel vast anorganisch afval dat niet verbrand kan worden, naast gevaarlijke componenten uit afval die in de filters achterblijven na thermische verwerking. De installaties neutraliseren zuren en basen, oxideren cyaniden, reduceren chromaten en immobiliseren zware metalen in de afvalstoffen. Tijdens de verwerking in IndaChem Liquids ontstaan slib en afvalwater. Het slib wordt ontwaterd en afgevoerd naar de deponie en daar veilig opgeslagen. Het afvalwater gaat naar de waterzuiveringsinstallatie. Het eindproduct van IndaChem Solids, dat lijkt op ‘chape’, wordt eveneens afgevoerd naar de deponie. Daar wordt het onder speciaal geconditioneerde omstandigheden zorgvuldig geborgen.

Hoogtechnologisch, efficiënt en innovatief

Indaver is erin geslaagd om haar installaties in de loop der tijd zodanig in te richten dat ze de meest complexe afvalstoffen aankan. Het hart van IndaChem Solids is een nieuwe reactor, type Eirich, waardoor we complexere recepten kunnen uitvoeren en de verwerkingstijd inkorten. Indaver springt ook in deze fysicochemische verwerkingsprocessen zeer zuinig om met primaire grondstoffen.

IndaChem Liquids en IndaChem Solids houden de materialenkringloop veilig en duurzaam

Afval kan componenten bevatten die schadelijk zijn voor mens en omgeving. Deze componenten moeten we afscheiden uit de materialenkringloop. Hergebruik is goed, op voorwaarde dat gevaarlijke componenten consequent uit de materialenkringloop worden gehaald. IndaChem Liquids en IndaChem Solids spelen een belangrijke rol in het onschadelijk maken en veilig opbergen van gevaarlijke componenten in afval. Zo houden we de materialenkringloop schoon en veilig. 

Share this page