Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer steunde de afgelopen tien jaar al 150 projecten

Vlamingen zijn zich ondertussen wel bewust van het feit dat ze duurzamer moeten leven en zuiniger zijn met grondstoffen en energie. Maar ze weten niet altijd hoe eraan te beginnen. Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer, dat gefinancierd wordt door Indaver en SLECO, geeft ze al tien jaar een duwtje in de juiste richting.

Unieke samenwerking

Met het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer hebben Indaver en de milieubeweging elkaar gevonden in de doelstelling om Vlamingen te leren duurzamer te leven. Indaver, Bond Beter Leefmilieu en het Actiecomité tot Beveiliging van het Leefmilieu op Linkeroever en in het Waasland werken in het Fonds op een unieke manier samen. Het Fonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Anderhalf miljoen euro

De afgelopen tien jaar steunde het Fonds meer dan 150 projecten, waarbij Indaver en SLECO in het totaal 1,5 miljoen euro gaven. Het gaat zowel om kleinschalige projecten, waarbij mensen in hun eigen wijk of gemeente met kleine ingrepen duurzamer proberen te leven, als regionale projecten die in heel Vlaanderen mikken op grootschalige, structurele verandering.

Bruikbare modellen

Het Fonds is ondertussen zelf verveld. In de beginjaren zette het vaak in op projecten die mensen konden wakker schudden. De actualiteit heeft ons echter ingehaald. Iedereen heeft de wake-upcall gehoord. Het Fonds trekt daarom sinds enkele jaren voluit de kaart van projecten – zeker die op regionaal niveau – die echt bruikbare modellen ontwikkelen die in heel Vlaanderen kunnen worden toegepast. Het wil steeds weer vernieuwen en verbreden.

Afscheid van sterke voorzitter

Het was de vaste hand van Hubert David, als voorzitter van het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer, die het Fonds door zijn eerste tien jaren loodste. Hubert David versterkte de werking van het Fonds door zijn brede netwerk, de nauwe opvolging van de projecten en zijn voortdurende zoektocht naar consensus, waarbij hij altijd vermeed om het laken naar zich toe te trekken en ieder zich in zijn bijdrage gewaardeerd voelde.

Continuïteit met nieuwe voorzitter

Het is Helga Van der Veken, die tot nog toe de jury voorzat, die als voorzitter het Fonds verder in goede banen zal leiden en ongetwijfeld haar eigen accenten zal leggen.

Nieuwe oproep

Een nieuwe oproep is gelanceerd. Geïnteresseerden kunnen voor midden februari een project indienen. Alle informatie is terug te vinden op de website: www.fdme.be 

Share this page