Facilitator en poortwachter van de circulaire economie

Anders produceren en consumeren, met minder grondstoffen, moet onze planeet leefbaar houden. In deze circulaire economie heeft Indaver als afvalbeheerder een cruciale rol te spelen. Hoe dit werkt, tonen we in een nieuwe bedrijfsvideo.

Hoogwaardige materialen

Bedrijven hebben grondstoffen nodig om producten te maken. In een circulaire economie moeten ze vermijden om primaire grondstoffen te gebruiken. Toch hebben ze hoogwaardige materialen nodig ter vervanging. Zo kunnen ze blijven produceren zonder aan kwaliteit en veiligheid in te boeten. Als enabler (facilitator) van de circulaire economie wint Indaver zoveel mogelijk kwaliteitsvolle materialen terug uit afval.

Vernieuwende technieken

De mechanische recyclingtechnieken die Indaver gebruikt, vult ze aan met chemische en thermische recyclingtechnieken. Hiermee kunnen we materialen tot de kleinste bouwstenen afbreken, zodat die kunnen dienen voor nieuwe producten die in kwaliteit niet te onderscheiden zijn van producten uit primaire grondstoffen. Indaver stimuleert industriële symbiose, waarbij ze uit het afval van het ene bedrijf grondstoffen put die een ander bedrijf kan inzetten in zijn productieproces.

Veilige opslag voor schadelijke stoffen

Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat de materialen die steeds opnieuw hergebruikt worden in de materialenketen veilig en zuiver zijn. De circulaire economie heeft daarom safe sinks nodig, veilige opslagplaatsen voor ongewenste en schadelijke stoffen. Indaver vernietigt of isoleert de schadelijke bestanddelen in het restafval in haar hoogtechnologische installaties.Als poortwachter van de circulaire economie haalt ze zo schadelijke of giftige componenten uit de kringloop.

Toegevoegde waarde

Indaver beseft dat de circulaire economie alleen duurzaam is als de gerecupereerde materialen en energie ook gebruikt worden en betaalbaar zijn. Daarom zoeken wij naar technologisch én economisch haalbare oplossingen. Kortom, Indaver maakt hoogwaardige materialen en energie uit afval beschikbaar, betaalbaar en betrouwbaar, zonder toe te geven op de veiligheid van mens en milieu. Zo zijn we een belangrijke speler in de overgang van een lineaire naar een volwaardige circulaire economie.

Wil je meer weten over de rol van Indaver in de circulaire economie? Bekijk dan deze nieuwe bedrijfsvideo.

Share this page