ECLUSE wint Belgische Energie- en Milieuprijs

ECLUSE, het stoomnetwerk dat gebouwd wordt in de Waaslandhaven, is de trotse winnaar van de Belgische Energie- en Milieuprijs in de categorie ‘duurzame energie’. De jury looft de uitzonderlijke manier waarop dit project bijdraagt aan een duurzame toekomst op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Voor Indaver past ECLUSE in haar inspanningen om duurzame energie te leveren voor de circulaire economie. "We bouwen hier een project van wereldformaat", zegt Indaver-CEO Paul De Bruycker. "Met dit project bewijzen we trouwens dat 'Vlaanderen circulair' geen verre droom is en dat we tot heel wat in staat zijn als we de krachten bundelen."

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie is de toekomst, niet alleen voor stroom en warmte in woningen maar ook als proceswarmte in de industrie. Op dit moment gebruikt de industrie vooral fossiele brandstoffen zoals aardgas en -olie. Er is een duurzamer alternatief: hergebruik van stoom die wordt opgewekt als bijproduct of restwarmte tijdens industriële verbranding. Dat doet ECLUSE. ECLUSE levert vanaf 2018 de stoom van de waste-to-energyinstallaties van Indaver en SLECO aan naburige bedrijven. 

Circulaire economie

De deelnemende bedrijven kunnen via vijf kilometer lange leidingen naar eigen behoefte stoom of warmte afnemen van ECLUSE. Ze kunnen zo hun eigen energievoorziening verduurzamen omdat ze niet langer zelf op gas hoeven te stoken. Zo stoten ze jaarlijks zeker 100 000 ton CO2 minder uit. Dat komt overeen met de CO2-besparing die vijftig standaard windturbines opleveren. Met ECLUSE krijgen deze bedrijven een zeker en duurzaam alternatief aan een concurrentieel tarief. ECLUSE past zo perfect in de rol van enabler die Indaver speelt voor de circulaire economie. ECLUSE is eigenlijk een verlenging van de stoomleiding die er al jaren ligt tussen Indaver en INEOS Phenol. “We nemen al stoom af van Indaver sinds 2001”, zegt Marcus Plevoets, plant manager bij INEOS Phenol. “Daardoor realiseren we dus al jarenlang een lagere CO2-uitstoot, vergeleken met onze conventionele, gasgestookte boilers.”

Zes afnemers gaan in zee met ECLUSE

Op dit moment zegden vijf bedrijven uit de Waaslandhaven toe om hun eigen gasgestookte ketels geheel of gedeeltelijk stil te leggen en stoom van ECLUSE af te nemen voor de volgende tien jaar: logistieke partner voor de chemische industrie ADPO, chemicaliënproducenten Ashland, Monument Chemical en INEOS Phenol, en rubber- en kunststoffenproducent LANXESS. De condensaatleiding zal op de terugweg ook de gebouwen van een zesde bedrijf, DP World-Antwerp Gateway, verwarmen. Stoom is voor deze bedrijven van groot belang in hun industriële processen.“De productie van fenol en aceton is zeer energie-intensief”, zegt Marc Plevoets van INEOS Phenol. “Stoom wordt daarbij als hoogwaardige warmtebron aangewend, voornamelijk voor de destillatie van onze producten. Ook komt een mix van interne en externe stoomlevering de algehele betrouwbaarheid van de fabriek ten goede.” ADPO gebruikt stoom onder andere om vloeistoffen in opslagtanks te verwarmen. Ook voor het reinigen van die tanks en de leidingen, gebruiken zij stoom. ADPO- managing director, Filip De Dijcker zegt “Door in te stappen in het ECLUSE-project hoefden we geen nieuwe stookinstallatie te bouwen, wat een serieuze kostenbesparing is. Bovendien besparen we hiermee ook op kosten in de toekomst: denk aan onderhoud, extra personeel en natuurlijk onze gasfactuur.”

Project van wereldformaat

Een weldoordacht stoomnetwerk zoals ECLUSE biedt aan de afnemers een grote mate van flexibiliteit, op voorwaarde dat de stoomproducent en de afnemers in mekaars buurt liggen, op die manier een industriële cluster vormen en er engagementen op lange termijn worden aangegaan. In West-Europa, en zeker in België, zijn we er continu voor beducht dat bedrijven hun energiefactuur te hoog vinden en hun productie verplaatsen naar een goedkoper land. Door ze goedkopere en voor een groot stuk groene stoom aan te bieden, geven we hen niet alleen de mogelijkheid om te verduurzamen, maar zorgen we er ook voor dat bedrijven en de banen die ze meebrengen, hier blijven. ”Aan stoom zal er in de regio in ieder geval niet snel een gebrek zijn”, zegt Indaver-directeur Rob Kruitwagen. “In Doel hebben wij zes operationele ovenlijnen voor de verbranding van ons afval. We produceren continu meer stoom dan we kunnen afgeven. Ook de capaciteit van ECLUSE zou na verloop van tijd en een initieel succes kunnen verdubbelen.”

Milieuprijs als erkenning

ECLUSE mag dan nog in volle constructiefase zitten, het rijgt intussen de awards aan elkaar. Vorig jaar won het project de allereerste sustainability award van de Antwerpse havengemeenschap. Nu de Belgische Energie- en Milieuprijs. De partners van ECLUSE zijn tevreden. “Dit is de tweede erkenning die ECLUSE krijgt omwille van haar duurzaam karakter”, zegt Paul Verbeeck, voorzitter van de raad van bestuur van ECLUSE. “Dit sterkt ons in de overtuiging dat we met dit partnerschap de juiste keuze hebben gemaakt voor de volgende generaties.”

Share this page