Duurzaamheidsrapport zet rol in circulaire economie in de kijker

In haar rapportering over haar duurzame aanpak voor 2014 geeft Indaver de richting aan die ze voort uit wil gaan met haar duurzame dienstverlening voor overheid en bedrijven. Bijzondere aandacht is er voor projecten die tonen hoe Indaver haar rol speelt in de circulaire economie.

Winst betekent voor Indaver niet alleen profit. We zijn tevreden dat we in 2014 in economisch nog steeds moeilijke omstandigheden een gezond financieel resultaat hebben neergezet, dat ons toelaat om competitief te blijven en te blijven groeien. Maar we verliezen daarbij nooit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid uit het oog. Het gaat ook om winst voor de samenleving. Met onze Duurzaamheidsrapportering brengen we voor 2014 verslag uit van de impact die onze activiteiten hebben op mens en milieu en van onze inspanningen om die impact te beperken.

5 miljoen ton materialen in beheer

Indaver bood in 2014 duurzame oplossingen voor circa 5,08 miljoen ton materialen van overheden en industriële bedrijven, voornamelijk afvalstoffen. We verwerkten ongeveer 72 % (of 3,6 miljoen ton) in onze eigen installaties en onder ons beheer 28 % (of 1,4 miljoen ton) bij externe centra.

Circulaire economie

We winnen bij die verwerking zoveel mogelijk materialen uit dit afval terug, zodat die opnieuw kunnen worden ingezet als hoogwaardige grondstof. We houden daarnaast schadelijke stoffen uit de voedsel- en materialenketen. Zo speelt Indaver haar rol in de circulaire economie die zorgvuldiger omspringt met grondstoffen. De Duurzaamheidsrapportering voor 2014 zet verschillende projecten in de kijker waarmee Indaver deze rol waarmaakt.

Vernieuwende projecten

Zo nam Indaver Nederland haar innovatieve GFT-vergister Bio Power in Alphen aan den Rijn in gebruik voor het organische afval van gemeenten. In de Waaslandhaven bij Antwerpen, België, maakte Indaver een begin met een industrieel stoomnetwerk, een van de grootste in zijn soort in Europa. Voor haar industriële klanten heeft Indaver haar Molecule Management ontwikkeld, waarmee ze uit chemisch en farmaceutisch afval materialen terugwint tot op de kleinste bouwstenen, de moleculen.

Producent van (groene) energie

Daarnaast produceert Indaver produceert jaarlijks voldoende energie om zo’n 250 000 gezinnen van stroom te kunnen voorzien, als alle teruggewonnen energie zou omgezet worden naar elektriciteit. Ze doet dit via haar thermische-verwerkingsinstallaties die niet alleen zo weinig mogelijk primaire fossiele energiebronnen gebruiken, maar ook zoveel mogelijk energie uit het afval halen. Die energie gebruiken we voor onze eigen installaties en gebouwen of leveren we aan gezinnen en buurbedrijven, zoals met het stoomnetwerk in Hamburg, Duitsland en in de nabije toekomst in de Waaslandhaven in Beveren, België.

Veiligheid eerst

De veiligheid en de gezondheid van ons personeel en van iedereen die (in)direct bij onze activiteiten betrokken, is, zijn daarbij voor ons een prioriteit. In 2014 was het aantal registreerde incidenten vergelijkbaar met het aantal in 2013. Maar de veiligheidstrend is de voorbije 3 jaar duidelijk verbeterd. We zien onder meer de eerste effecten van een intensieve veiligheidscampagne en van de bezoeken van het Internationaal Managementteam aan Indaver-locaties om medewerkers te sensibiliseren.

Impact op de omgeving zoveel mogelijk beperken

We bewaken continu onze emissies naar lucht en monitoren de kwaliteit van het water dat we lozen, evenals potentiële verontreiniging van de bodem. De resultaten van deze monitoring vindt u in onze rapportering. Indaver zoekt ook niet aflatend naar nieuwe en innovatieve technologieën die de invloed van onze activiteiten op het milieu verder beperken. Dit past in onze kernwaarde van continue verbetering, die we toepassen op onze dienstverlening en onze inspanningen om onze impact op mens en milieu te beperken. Zo blijven we steeds toonaangevend in duurzaam afvalbeheer.

Share this page