Burenraad Indaver viert 25 jaar open buurtcommunicatie

Iedereen heeft goede buren nodig, ook bedrijven. Daarom richtte Indaver 25 jaar geleden de burenraad op voor haar eerste installatie in Stabroek. Met deze burenraad, de oudste en grootste in Vlaanderen, timmert Indaver aan de weg inzake transparante en directe communicatie.

Transparant van bij de eerste steen

Indaver bouwde haar eerste installatie, voor de verwerking van gevaarlijk afval, op 1,5 kilometer van Stabroek. De buren stonden niet te springen, maar van bij het begin trok Indaver de kaart van de directe en transparante communicatie over haar activiteiten om de bezorgdheid van de buurt te ontzenuwen. Ondertussen heeft elke vestiging van Indaver een burenraad of overlegcomité.

Wat doet de burenraad?

In de burenraad informeert Indaver de omgeving systematisch over haar activiteiten, projecten en (her)vergunningsaanvragen. We geven cijfers over hoeveelheden, veiligheid en de milieu-impact zoals de emissieresultaten. Er is veel tijd voor vragen en opmerkingen en Indaver probeert er zoveel mogelijk rekening mee te houden. Door op deze manier te communiceren behoudt Indaver haar ‘license to operate’.

Crisiscommunicatie

Bij incidenten brengen we eerst de leden van de burenraad op de hoogte via mail. Nadien krijgen ze in de volgende vergadering uitgebreide informatie over de oorzaken en over de maatregelen om herhaling in de toekomst te vermijden. Doordat Indaver via de burenraad regelmatig en direct contact heeft, zullen de buren meer geneigd zijn om begrip te tonen als er toch iets gebeurt.

Bedrijfscode

Wat de omgeving van Indaver kan verwachten, staat overigens ook in de bedrijfscode. Daarin belooft Indaver om open, tijdig en correct te informeren en dit proactief te doen om meer inzicht te geven in de impact van haar activiteiten op de omgeving.

Cijfers

Op de eerste burenraad in 1991 voor de vestiging van Indaver in Antwerpen waren er 11 leden. Vijfentwintig jaar en 57 vergaderingen later zijn dat er 54. Op de vergaderingen is gemiddeld een dertigtal leden aanwezig van 26 bedrijven en organisaties. Ook leden van de gemeenteraad en het college van burgemeesters en schepenen nemen soms deel. De burenraad komt gemiddeld twee keer per jaar bijeen. Hij is in die vijfentwintig jaar uitgegroeid tot een forum waar ook andere bedrijven en overheden elkaar treffen. 

Share this page