1 jaar ECLUSE-werf: werken vorderen gestaag

1 jaar na de eerste buislegging van het ECLUSE-netwerk, zijn de werken aan dit grootschalige stoomnetwerk in de Waaslandhaven al behoorlijk opgeschoten. Op 24 januari ’18 nodigde ECLUSE haar belanghebbenden uit voor een bezoek aan enkele van de werflocaties. Het warmtenetwerk werd 'ECLUSE' genoemd, Frans voor 'sluis', omdat het stoom zal doorsluizen van de waste-to-energyplant van Indaver en SLECO naar stoomverbruikers in de haven.

Dit ambitieuze, superstrategische project verduurzaamt de energievoorziening in de Waaslandhaven. Bedrijven die stoom gebruiken van ECLUSE kunnen hun eigen individuele ketels op basis van fossiele brandstoffen, afschakelen. Met dit warmtenetwerk krijgen de klimaatdoelstellingen bovendien een serieuze boost. Als we de CO2 emissies van al die installaties samentellen, komen we op 100.000 ton CO2 dat jaarlijks vermeden wordt. Dit kan men vergelijken met de CO2 besparing die gerealiseerd wordt door 50 standaard windturbines van 2,3 MW te plaatsen. Ook andere emissies, zoals die van stikstofoxide en stof, zullen dalen.  De Waaslandhaven zal in één klap een stuk ‘groener’ worden.

Toelichtingen op 3 werfzones

Op de site van Indaver/SLECO bezochten we het condensaatgebouw en bij DP World kregen we een toelichting bij de ondergrondse werken. Tenslotte hielden we halt aan het Geslecht, waar een leidingenbrug de openbare weg en de spoorweg bovengronds kruist. De ingenieurs en veiligheidscoördinator van het ECLUSE-team gaven tekst en uitleg bij de werven. Zij volgen de  Nederlandse aannemer, AHP, dagelijks op en sturen bij waar nodig. Ook de projectmanagers van de aannemer waren aanwezig.  De bezoekers kregen ruimschoots de kans om vragen te stellen. Voor wie er niet bij kon zijn, geven we hier een korte samenvatting van wat er getoond en verteld werd.

Stop 1 : condensaatgebouw

Bij Indaver/SLECO werd het condensaatgebouw bezocht. De installaties van Indaver en SLECO verwerken jaarlijks ongeveer 1 miljoen ton afval. Het totaal thermisch vermogen van de installaties bedraagt 250 MW. Het transportnetwerk werkt in een gesloten systeem dat over het volledige tracé bestaat uit twee parallelle pijpen: één voor de stoomtoevoer (ca. 40 bar en 400°C) en één voor condensaatretour (ca. 25 bar en 130°C). Het terugkerend condensaat wordt opgevangen in een tank van 50 m³ op lage druk en temperatuur. Dit condensaatvat vormt een buffer tegen debiets- en temperatuurschommelingen op het ECLUSE-netwerk. Van hieruit wordt het condensaat teruggepompt in het bestaande systeem van Indaver/Sleco.

Stop 2 : ondergrondse leidingen bij DP World

Vervolgens werd de site van DP World bezocht, waar een stuk van het ondergrondse leidingennetwerk kon getoond worden.  Van de totale lengte van 5 kilometer, bevindt zich  zo’n 20% van het ECLUSE netwerk ondergronds.  De langste ondergrondse passages situeren zich op het terrein van Ineos (ca. 600 meter) en DP World (ca. 200 meter). De ondergrondse werken zullen naar verwachting in de loop van februari afgerond worden. Verder bevat het ECLUSE netwerk 7 ondergrondse wegkruisingen. Die zijn in de voorbije maanden aangelegd. Voor de condensaatleiding werd gekozen voor een ‘verbonden pijpsysteem’ (VPS), opgebouwd uit een stalen buis, PUR isolatie en een HDPE coating. Een staal-in-staal (SIS) systeem wordt gebruikt voor de stoomleiding . De binnenste pijp vervoert de stoom. De buitenste pijp, gecoat met HDPE dient als beschermende mantelbuis.  De tussenruimte is gevuld met rotswol en wordt achteraf vacuüm gezogen om warmteverliezen te beperken. De binnen- en buitenkant zijn enkel met elkaar verbonden op de vaste punten van het systeem. De binnenste buis is uitgerust met rollagers, zodat deze vrij kan bewegen in de lengterichting om thermische uitzetting op te vangen. Over het gehele ondergronds tracé zijn daarvoor ook  4 ondergrondse expansielussen voorzien.

Stop3 : leidingenbrug Geslecht

De leidingenbrug over het Geslecht was de laatste stopplaats van het bezoek. Het netwerk bevat in totaal 15 leidingbruggen. De langste bevindt zich aan het Geslecht en kruist ook meerdere spoorwegen.  Ze is opgebouwd uit drie delen, is 50 meter lang en 12 meter hoog.  Alle leidingen, supports en isolatie worden eerst op het maaiveld gemonteerd op de liggers van de brug. Na de oprichting van de verticale staanders worden de liggers inclusief alle installatiedelen in één geheel op hun plaats gehesen. Deel 1 van de brug werd op 18 november ’17 geïnstalleerd, over de spoorlijnen. In samenspraak met Infrabel, de infrastructuurbeheerder van de Belgische spoorwegen, werden de sporen tijdelijk buiten dienst gesteld om de opbouw te plaatsen. Doordat zich aan beide zijden van het spoor hoogspanningslijnen bevinden, moesten ook de veiligheidsvoorschriften van Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet,  strikt nageleefd worden. 

Het tweede deel van de brug, over de openbare weg, werd op 19 januari ’18 geplaatst. De voorbereidende werkzaamheden zorgden slechts voor minimale hinder voor het doorgaand verkeer. In samenspraak met de wegbeheerder werd de straat gedurende de effectieve hijs wel gedurende 20 minuten afgesloten. De doorgang voor de hulpdiensten werd daarbij te allen tijde gegarandeerd.

Volg het verloop van de werken

Wie het verloop van de werken verder wil opvolgen, kan terecht op de website van ECLUSE: http://www.ecluse.be/nl/bouwwerf/voortgang/ Daar zijn ook foto’s te zien van de verschillende fases van de werf.

Voor meer informatie kan u volgende video's bekijken:

Share this page