Focusberichten: jaarlijks overzicht 2015

Hoopvolle vooruitzichten voor een duurzame toekomst

Paul De Bruycker 2015-12-23 |

Een concreet Europees actieplan voor de circulaire economie en een bindend klimaatakkoord maken duidelijk hoe hoog de inzet is om onze planeet...

ISWA 2015 geeft richting aan voor afvalsector

Rob Kruitwagen 2015-09-23 |

Indaver deelt expertise voor duurzaam afvalbeheer wereldwijd

ISWA, het jaarlijkse internationale congres van de afvalsector dat deze keer plaatsvond...

Indaver, organiserende partner van ISWA wereldcongres

Rob Kruitwagen 2015-08-13 |

De druk op grondstoffen maakt afvalbeheer tot een prangend thema. Op het jaarlijkse Wereldcongres van ISWA (International Solid Waste Association)...

IndaChem Liquids/IndaChem Solids houden de materialenkringloop veilig en duurzaam

Wim Ooms 2015-07-16 |

Een nieuwe realiteit verdient een nieuwe naam. De fysicochemische installaties (1 en 2) van Indaver in Antwerpen zijn zoveel meer dan hun naam doet...

Indaver verzilvert FEBEM award voor beste innovatie- of milieuproject

Rob Kruitwagen 2015-06-18 |

Belgische bedrijven die afval inzamelen, sorteren, behandelen, recyclen of verwerken leveren grote inspanningen om dit op een duurzame manier te doen....

Duurzaamheidsrapport zet rol in circulaire economie in de kijker

Paul De Bruycker 2015-06-11 |

In haar rapportering over haar duurzame aanpak voor 2014 geeft Indaver de richting aan die ze voort uit wil gaan met haar duurzame dienstverlening...

Startschot voor één van de grootste warmtenetwerken in Europa

Paul De Bruycker 2015-05-11 |

Zes bedrijven uit de chemische en logistieke sector in de Waaslandhaven hebben op 8 mei ‘letters of intent’ ondertekend voor de levering van de groene...

Onze missie, kernwaarden en waardengebonden gedragingen: richtsnoer voor ons duurzaam ondernemen

Paul De Bruycker 2015-05-07 |

De lat ligt hoog voor bedrijven. Klanten stellen steeds hogere eisen, maar ze zijn niet de enige stakeholders met duidelijke verwachtingen. In een...

Opendeurdag Indaver Antwerpen: drie redenen waarom u dit niet mag missen

Rob Kruitwagen 2015-04-27 |

Op 10 mei gooit Indaver de deuren van haar vestiging in Antwerpen open voor het grote publiek. In Antwerpen verwerken we gevaarlijk en industrieel...

Palladium: onbetaalbaar metaal uit industrieel afval

Alain Konings 2015-03-16 |

Industriële bedrijven zoeken alternatieven voor schaarse en dure grondstoffen. Dit is nodig, want dure grondstoffen drijven de prijs op voor producent...