Energieclusters: leverancier van groene warmte

Indaver zoekt voortdurend nieuwe manieren om de energie die ze terugwint bij de thermische verwerking van afval, af te zetten. Een mogelijkheid zijn energieclusters, waarbij vanuit de installaties van Indaver warmte wordt geleverd aan buurbedrijven en woonwijken. Voor Indaver is groene warmte een hefboom om het energieverbruik en de CO2-uitstoot verder terug te dringen en het aandeel hernieuwbare energie op te drijven. Zij werkt daarvoor diverse projecten uit.

ECLUSE in Doel: strategisch project voor warmterecuperatie

In de Waaslandhaven wordt in het najaar van 2018 het industriële stoomnetwerk ECLUSE in gebruik genomen. Zodra het operationeel is, zal dit stoomnetwerk jaarlijks 100 000 ton aan CO2 besparen. Dat is het equivalent van vijftig windturbines. Het zal vijf procent van de groene warmte in Vlaanderen produceren en de industrie betrouwbare, rendabele energie leveren. Antwerpen heeft de grootste cluster van chemische bedrijven in Europa, en ECLUSE zal de industrie daar de komende jaren helpen te verankeren. Het netwerk zal de stoom van Indaver en SLECO door een vijf kilometer lang netwerk van ondergrondse en bovengrondse leidingen sturen. Indaver/SLECO was al met een bedrijf in de buurt verbonden via een stoomleiding. Eén bedrijf zal gebruikmaken van de condensaatwarmte en zullen vijf bedrijven wanneer nodig stoom afnemen. Ze verduurzamen zo hun eigen energievoorziening omdat ze niet meer op gas, een fossiele brandstof, zullen stoken. 

Indaver levert warmte aan Amoras

In Antwerpen, waar Indaver industrieel en gevaarlijk afval thermisch verwerkt, hebben we een energiecluster ontwikkeld waarbij we restwarmte en elektriciteit leveren aan Amoras, het mechanische ontwateringsproject van de Antwerpse haven. Er werd een leiding met heet water van 90°C gelegd van Indaver Antwerpen naar de Amoras-installatie om de gebouwen van Amoras te verwarmen. Met deze cluster kan 45 000 ton CO2-uitstoot per jaar vermeden worden.

Energiecluster in Antwerpen-Noord

Indaver werkt ook aan energieclusters vanuit de vestiging in Antwerpen, waar industrieel en gevaarlijk afval thermisch wordt verwerkt. Indaver onderzoekt hoe zij de warmteoverschotten nuttig kan toepassen voor industriële bedrijven en voor woonwijken, de zogeheten district heating.

 

Share this page