Duurzame energie uit bio-organisch afval

Bio-organisch afval heeft een groot potentieel voor groene energiewinning. De vergisting van dit afval levert biogas op dat kan worden omgezet in warmte of elektriciteit of na opwerking tot aardgaskwaliteit geleverd worden op het net. Van selectief ingezameld groenafval maakt Indaver een duurzame brandstof voor biomassacentrales. Met de opwekking van deze groene energie draagt Indaver bij tot de Europese en Vlaamse klimaatdoelstellingen.

 

Stortplaatsen: bron van biogas

 

Door de vergisting van het organische materiaal in de gestorte afvalstoffen ontstaat biogas om energie mee op te wekken. Op de Hooge Maey in Antwerpen, die door Indaver geëxploiteerd wordt, wordt al sinds 2004 biogas gewonnen uit bio-organisch restafval. Het gaat om het biogas methaan. Gasschachten, -wieken en -leidingen halen het methaan uit de stortplaats. Vier motoren wekken energie op voor ongeveer 4 800 gezinnen. 

Indaver is continu op zoek naar nieuwe technologieën om het gas nog beter te recupereren. Zo vond ze een systeem waarbij wieken tot 30 meter diep fijnmazig worden ingebracht. Op die manier kan het hele stort ontgast worden.

 

Biomassa: hernieuwbare energie

 

Op de vestiging van Indaver in Grimbergen worden snoeihout, bermgras, boomstammen, organisch bedrijfsafval en plantaardig groenafval van loonbedrijven, tuiniers en gemeenten verwerkt tot compost en biomassa. 

Het houtachtig materiaal van het groenafval dat we overhouden na de mechanische scheiding wordt in stukjes gebroken. Zo kan het verwerkt worden tot biomassa. Biomassa kan in energiecentrales worden ingezet als hernieuwbare energiebron, en zo fossiele brandstoffen vervangen. 

De biomassa die Indaver vandaag aanbiedt, is volledig in overeenstemming met de strenge acceptatiecrietaria van de energieproducenten. 

 

Evenwicht tussen recycling en hernieuwbare energie

 

Vlaanderen haalt 65 procent van zijn productie van hernieuwbare energie uit biomassa. Gezien de ecologische en economische meerwaarde van bio-organisch afval wordt de verwerking ervan dus steeds belangrijker voor Indaver. Maar Indaver heeft altijd gepleit voor evenwicht tussen recycling van bio-organisch afval tot compost, en het inzetten van dit afval als alternatieve brandstof of voor het opwekken van groene energie. Ze trekt de kaart van de geïntegreerde verwerking. Haar installaties zijn aangepast om zowel compost als biomassa te produceren. Ze bepaalt dus telkens hoe materialen het best en het efficiëntst gerecupereerd worden: als materiaal of als energie.

Share this page

Adres

Indaver Grimbergen
Westvaartdijk 111
1850 GRIMBERGEN
België
t +32 2 255 03 60
f +32 2 253 05 01