Indaver levert stoom aan bedrijven in Waaslandhaven

In de Waaslandhaven, op de linkerscheldeoever van de Antwerpse haven, bouwde Indaver, samen met partners, een industrieel leidingennetwerk 'ECLUSE' dat stoom van Indaver en SLECO's waste-to-energy installaties levert aan  vijf bedrijven. Deze bedrijven spreken de stoom naar eigen behoefte aans en kunnen zo hun eigen stoomketels uitschakelen. Dit levert een CO2-besparing op van 100 000 ton per jaar.

Beginpunt: installaties Indaver en SLECO

ECLUSE is een netwerk van stoom- en condensaatleidingen tussen de wervelbedovens en roosterovens van Indaver en SLECO en een aantal chemische bedrijven in de Waaslandhaven. Het netwerk transporteert de stoom die wordt opgewekt tijdens de verbranding via een geïsoleerde stoomleiding naar de warmteafnemers.

Efficiënt transport 

Het transport verloopt efficiënt en zonder noemenswaardig verlies door gebruik te maken van oververhitte stoom op hoge druk (±40 bar) en temperatuur (±400°C). Via een condensaatleiding loopt het warme water terug naar Indaver en SLECO, waar het opnieuw in de stoomketel als voedingswater wordt gebruikt. De leidingen zijn zo’n 5 kilometer lang en werden deels ondergronds, deels bovengronds geplaatst.

Flexibele groene energie

De energievoorziening is flexibel: bedrijven nemen stoom af wanneer ze die nodig hebben. Door aan te sluiten op dit netwerk, dat warmte levert die voor 50 % groen is, konden ze hun eigen gasgestookte boilers, die 100 % grijze energie leveren, geheel of gedeeltelijk vervangen. Zo daalt hun totale energieverbruik.

Eén netwerk = 50 windmolens

ECLUSE werd in 2019 in gebruik genomen. De verbrandingsinstallaties produceren jaarlijks stoom met een maximaal vermogen van ongeveer 250 MW. Dankzij de rechtstreekse validatie van deze stoom, levert dit op jaarbasis een CO2-besparing op van 100 000 ton, te vergelijken met de CO2-reductie op jaarbasis van 50 windturbines van 2,3 MW. Het netwerk werd bovendien zo ontworpen dat het op termijn nog kan groeien en voor een CO2-besparing kan zorgen die gelijk is aan de reductie door de plaatsing van 100 windturbines. 

Ruimte voor latere instappers

Op dit moment levert ECLUSE stoom aan 5 bedrijven: logistieke partner voor de chemische industrie ADPO, chemicaliënproducenten Ashland, Monument Chemical en INEOS Phenol, en rubber- en kunststoffenproducent LANXESS. Andere bedrijven kunnen later aansluiten. ECLUSE krijgt een dubbele capaciteit dan wat vandaag aan stoom gevraagd wordt. Dit laat bedrijven die bij het begin instapten, ook toe later meer warmte af te nemen.

Partnerschap

ECLUSE is een partnership van Indaver, SLECO, Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO), FINEG en watermaatschappij Water-Link. Netbedrijf Fluvius tekende voor de bouw en de exploitatie van het stoom- en condensaatnetwerk.

Duurzaamheidsstreven Indaver

Het ECLUSE-project past perfect in onze visie op duurzaamheid omdat het economische en maatschappelijke voordelen (scherpe prijzen die de industrie en de werkgelegenheid verankeren in de haven van Antwerpen) en ecologische voordelen (minder CO2) biedt, en omdat het de energie opwekt die de circulaire economie nodig heeft om te kunnen gedijen.

Strategisch belang

Dit warmtenet creëert een betrouwbare, duurzame en kostenefficiënte energievoorziening – een bijkomende reden voor de deelnemende bedrijven om te blijven kiezen voor de Antwerpse havenregio. Dit netwerk kan het begin zijn van een intensief warmtenet in dit hele industriegebied. De Vlaamse Regering heeft daarom 10 miljoen euro strategische ecologiesteun toegezegd aan het ECLUSE-project.

“Ecluse is een project van wereldformaat en dat was enkel mogelijk dankzij de inbreng van alle partners en de steun van de Vlaamse overheid. Met dit project bewijzen we trouwens dat ‘Vlaanderen circulair’ geen verre droom is en we tot heel wat in staat zijn als we de krachten bundelen. “

Paul De Bruycker, CEO van Indaver

Share this page

ECLUSE video