Draaitrommeloven: veilige en duurzame verwerking van gevaarlijk afval

In drie draaitrommelovens in Antwerpen wordt industrieel en gevaarlijk afval dat niet voor recycling in aanmerking komt, thermisch verwerkt. Een daarvan is MediPower®, dat medisch afval duurzaam en veilig verwerkt. Met de stoom die vrijkomt bij verbranding verwarmt Indaver eigen gebouwen. Na omzetting wordt de elektriciteit gebruikt voor eigen installaties of geleverd aan het net. 

Aanlevering

De meeste afvalstoffen worden in bulk aangeleverd. De chauffeur ledigt de inhoud van de vrachtwagen in de bunker, van waaruit het afval met grijpers in de vulschacht wordt gebracht en zo in de draaitrommel terecht komt. Vaten met overwegend gevaarlijk afval worden afzonderlijk opgeslagen en afhankelijk van de inhoud geledigd, geshredderd of direct in de oven gebracht.

Vloeibare afvalstoffen worden via het tankenpark aangeleverd, waar ze via bovengrondse leidingen naar de oven worden verpompt. In 2012 werd dit tankenpark uitgebreid om de veilige verwerking van vloeibare afvalstoffen te garanderen; op deze manier zorgt Indaver voor een buffer. Viskeuze afvalstoffen, die niet te verpompen zijn, worden overgebracht naar een pastatank; vloeibare stoffen die zo weinig mogelijk mogen gemanipuleerd worden, kunnen via directe injectie naar de oven worden gevoerd.

Performante rookgasreiniging

De rookgassen worden in een elektrofilter ontstoft, in een viertrappige natte gaswassing gewassen met verschillende chemicaliënstromen, tenslotte door een dioxinefilter geleid en via de schoorsteen geloosd. Zo voldoen de rookgassen aan de strengste milieunormen.

Back-up

De drie installaties zijn elkaars back-up. Ook de draaitrommelovens van Indaver in Duitsland kunnen worden ingezet als back-up. Indien nodig kunnen afvalstoffen dus direct afgevoerd worden naar een van de andere installaties; langdurige opslag of overslag naar derden is dus overbodig. Zo garandeert Indaver steeds een efficiënte en veilige oplossing voor haar industriële klanten.

Leverancier van grondstoffen en energie

De slakkenopwerking ontijzert de bodemassen uit de draaitrommelovens met een hoogwaardige metaalfractie voor recycling als resultaat. 

De stoom die wordt opgewekt tijdens de thermische verwerking gebruikt Indaver voor de eigen gebouwen en processen, zoals de solventrecyling, of buurbedrijven zoals het ontwateringsbedrijf van de Antwerpse haven Amoras. Via de krachtige turbine wordt de stoom ook omgezet in elektriciteit die op het net gaat. Met de warmte die we nu recupereren op de vestiging Antwerpen kunnen we energie leveren voor 9 000 gezinnen.

MediPower®: veilige oplossing voor medisch afval

De MediPower®-installatie verwerkt risicohoudend medisch afval (RMA), ander verpakt afval uit de farmaceutische en chemische sector en vloeibare afvalstoffen. Met MediPower® heeft Indaver een van de grootste en modernste installaties ter wereld voor de verwerking van dit afval, met een zeer hoge graad van energieterugwinning.

Veiligheid staat bij Indaver voorop. Het RMA wacht in een aparte ontvangsthal na een eerste controle op verwerking op paletten, volledig in folie gewikkeld. Het verpakt risicohoudend medisch afval wordt naar de oven gebracht via een automatisch voedingssysteem met rollenbanen, afduwers en liften, zodat medewerkers niet besmet worden of zich verwonden aan scherpe voorwerpen. 

De verbranding in de draaitrommeloven bij hoge temperatuur garandeert een zo volledig mogelijke vernietiging van alle contaminanten zoals bacteriën en potentieel besmet materiaal. Gevaarlijke bestanddelen als kwik en cytostatica (kankermedicijnen) verwerkt Indaver veilig tijdens de vergassing in de draaitrommeloven.

Draaitrommelovens: belangrijke schakel in de circulaire economie

Indaver probeert zoveel mogelijk materialen uit afval te recupereren voor recycling en hergebruik. Sommige afvalstoffen, waaronder kritisch en gevoelig afval uit de chemische en farmaceutische industrie, moeten echter thermisch verwerkt worden, om te vermijden dat gevaarlijke stoffen hun weg vinden naar de materialen- of voedselketen. Wij hebben daarvoor onze draaitrommelovens. Die vernietigen gevaarlijke bestanddelen via een combinatie van hoge temperatuur, intense menging en tijd voor een homogene verbranding. Voor Indaver zijn draaitrommelovens daarom belangrijke schakels in de circulaire economie, omdat ze helpen de product- en materiaalketen schoon en veilig te houden.

Share this page

Adres

Indaver Antwerpen
Poldervlietweg 5 - Haven 550
2030 ANTWERPEN 3
België
t +32 3 568 49 11
f +32 3 568 49 99
Medipower, oplossing voor medisch en sensitief afval