Waste-to-Energy: Indaver leverancier van stoom en stroom

Indaver trekt voluit de kaart van waste-to-energy en zet zoveel mogelijk vernieuwende technologieën in om energie terug te winnen uit afval. Indien alle energie die Indaver in België terugwint via thermische verwerking zou omgezet worden naar elektriciteit, zouden we jaarlijks 255 000 gezinnen van stroom kunnen voorzien. Indaver draagt met haar waste-to-energy strategie bij tot dit Europese klimaatbeleid.

Waste-to-Energy

De energie die we winnen uit de verbranding van het afval in de roosterovens, wervelbedovens en draaitrommelovens gebruiken we voor de eigen installaties en gebouwen. De verregaande energierecuperatie uit het verbrandingsproces zorgt ervoor dat heel wat van onze installaties bijna geen fossiele brandstoffen meer nodig hebben. We leveren de energie die we terugwinnen ook aan het elektriciteitsnet of onder de vorm van stoom aan buurbedrijven.

Biomassa en biogas

Bio-organisch afval heeft een groot potentieel voor groene energiewinning. Wij recyclen bio-organisch afval onder andere tot biomassa. Die wordt ingezet als brandstof in energiecentrales. De vergisting van bio-organisch afval levert biogas op, dat kan worden omgezet in warmte of elektriciteit. Ook het stortafval op onze deponieën is een radertje in onze waste-to-energy keten, daaraan onttrekken we methaan waarmee we energie kunnen opwekken.

Energieclusters

Indaver zoekt voortdurend nieuwe manieren om de energie die ze terugwint, af te zetten. Een mogelijkheid zijn energieclusters, waarbij vanuit de thermische verwerkingsinstallaties van Indaver warmte wordt geleverd aan bedrijven in de omgeving en aan woonwijken.

Share this page

"Waste-to-Energy is niet alleen het omzetten van niet-recyclebaar afval in energie en waardevolle grondstoffen, het speelt ook een cruciale rol in de transitie naar de circulaire economie."

Paul De Bruycker, CEO van Indaver en voorzitter van CEWEP