PMD sorteren en zuiveren voor recycling

Indaver sorteert in Willebroek selectief ingezameld PMD (Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen, Drankkartons) zorgvuldig in verschillende fracties, klaar voor gebruik als grondstof voor de recyclingindustrie. 

De PMD-installatie wordt voortdurend verbeterd om nog meer fracties nog beter te scheiden. Indaver houdt zo schadelijke materialen uit de kringloop. De gesorteerde fracties worden namelijk onder andere gebruikt voor alledaagse producten als fleecetruien en toiletpapier.

Verwerking

Gemeenten en intercommunales en in mindere mate bedrijven leveren hun PMD-afval aan bij Indaver. Het gaat in de geavanceerde PMD-installatie, die het afval sorteert en zuivert.

 • Via een automatische zakkenscheurder en een transportband komt het PMD in een trommelzeef terecht. Hier gebeurt een eerste scheiding, met nadien een extra scheiding op grootte.
 • Een reeks machines sorteert de overgrote fractie van het PMD-afval automatisch.
  • Een windzifter zuigt de papierresten en plastieken zakjes af. Een overbandmagneet verwijdert het metaal.
  • Infrarood licht detecteert de drankkartons. Perslucht blaast ze uit het PMD-afval. Een non-ferroscheider selecteert het non-ferrometaal, zoals aluminium.
  • Doppen en deksels gaan naar een container. Grote folies en zakken worden naar de sorteerhal gevoerd.
  • Een ballistische scheider haalt zachte en harde kunststoffen uit elkaar en weert zo hinderlijke folies uit het sorteerproces.
  • De kunststofscheiding gebeurt door een gecombineerde techniek van materiaal- en kleurherkenning met de nieuwste generatie optische scheiders. Een eerste optische scheidingsmachine sorteert PE, PET en de restfractie op basis van een analyse van het weerkaatste lichtspectrum. Perslucht blaast PE en PET naar afzonderlijke transportbanden. De tweede machine scheidt de heldere PET van de gekleurde PET. De laatste machine sorteert het residu dat door de eerste en tweede machine afgescheiden is, nog verder op materiaal en kleur. PET gaat terug naar de tweede optische scheidingsmachine, zodat er een optimale scheiding tussen heldere en gekleurde PET gebeurt. 
 • Uiteindelijk komen er 8 voorgesorteerde fracties in de sorteerhal binnen: aluminium, drankkartons, heldere PET, blauwe en groene PET, PE en residu. Al deze fracties worden door sorteerders nog manueel gecontroleerd.

Grondige kwaliteitscontroles

De zuiverheid van de gesorteerde fracties moet hoog zijn: niet meer dan 5 % van de inputstroom mag verloren gaan in het residu. Om het sorteerproces te kunnen bijsturen, voert Indaver kwaliteitscontroles uit. Alle PMD-leveringen krijgen een visuele controle. Een kwaliteitsmedewerker doet gemiddeld ook tweemaal daags procescontroles op de eindproducten en/of het residu.

Waardevolle grondstoffen

De gesorteerde fracties worden in balen of in bulk afgevoerd voor recycling. Het zijn nu waardevolle secundaire grondstoffen voor de recyclingindustrie. De eindproducten worden gebruikt voor industriële toepassingen, zoals bouwmaterialen, maar ook voor producten van elke dag, zoals fleecetruien, matrasvullingen, toiletpapier of conservenblikken.

Traceerbaarheid

Elke vracht PMD kan worden geïdentificeerd, van de inzameling tot de eindtoepassing. Alle partners van de inzameling, sortering en recycling moeten namelijk hun gegevens in een centrale databank (Profost) registreren. De balen met gesorteerde producten zijn ook gelabeld, zodat elke baal tot aan de bron getraceerd kan worden.

Continue verbetering en vernieuwing

Om de kringloop niet te vervuilen, mogen geen onzuiverheden of gevaarlijke stoffen bij de recyclebare delen belanden. Indaver investeert voortdurend in nog betere PMD-sorteertechnieken om aan de strenge eisen van de recyclingindustrie te blijven voldoen. 

Share this page

Adres

Indaver Willebroek
Boomsesteenweg 199
2830 WILLEBROEK
België
t +32 3 860 73 00
f +32 3 866 38 03
PMD verwerking