Efficiënte en kwaliteitsvolle verwerker van papier en karton

Het sorteren, zuiveren en opwaarderen van de kwaliteit van oud papier en karton is een essentiële schakel tussen de selectieve inzameling ervan en de recycling tot nieuwe papierproducten. Met het oud papier en karton dat Indaver in Willebroek recupereert worden nieuwe papiersoorten, isolatiematerialen en vulstoffen gemaakt. Karton wordt gerecycled tot hoogwaardige verpakking. Daarnaast heeft Indaver een belang van 35 % in VLAR Papier, dat papier en karton van huishoudelijke oorsprong verwerkt.

VLAR Papier en Indaver

De klanten van VLAR Papier zijn gemeenten, steden en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Zij halen het papier van hun huishoudens op via huis-aan-huisophalingen en via containerparken. VLAR Papier is recuperant van dit papierafval. Op de vestiging van papierfabrikant StoraEnso Langerbrugge in Gent wordt het op een kwaliteitsvolle manier gesorteerd en gezuiverd. Het wordt ontinkt, zodat het kan worden gebruikt voor de productie van nieuwe kranten en tijdschriften. Dit ‘ontinktingspapier’ wordt vervaardigd door StoraEnso uit het papierafval, zonder toevoeging van nieuw papierpulp.

Andere papiersoorten, afkomstig van bedrijven en administraties, worden voor andere doelen gebruikt en moeten daarvoor niet ontinkt worden, vandaar de naam niet-ontinktingspapier. Het betreft onder andere bont papier en karton afkomstig uit de industrie en de distributie, alsook alle papiersoorten afkomstig van drukkerijen, uitgeverijen en logistieke bedrijven. 

Recuperatie met strenge kwaliteitseisen

Het gerecupereerde papier van VLAR Papier wordt na sortering integraal gebruikt als grondstof voor magazine- en krantenpapier. Het gerecupereerd papier en karton door Indaver Willebroek dient als grondstof voor de aanmaak van nieuwe papiersoorten, isolatiematerialen en vulstoffen. Kartonkwaliteiten worden gerecycled tot allerlei soorten van hoogwaardige verpakkingen.

Het papier en karton dat Indaver aan de recyclingindustrie levert, voldoen minstens aan de definities en de gradaties zoals die zijn vastgelegd in de Europese lijst van standaardsoorten recyclebaar papier en karton, EN 643 van begin 2014. Afhankelijk van de toepassing van de diverse papier- en kartonfracties worden meer specifieke eisen overeengekomen.

Zuiverder papier door versnipperen

Papier versnipperen is een belangrijke voorbehandelingstechniek met het oog op recycling. Op die manier kunnen de wikkelfolies rond reclamedrukwerk van het papier gescheiden worden. Zo krijgt voorbehandeld papier een hoge zuiverheidsgraad. 

Bedrijven of besturen die vertrouwelijke documenten willen vernietigen kunnen die laten versnipperen in het Milieupark in Willebroek.

Share this page

Adres

Indaver Willebroek
Boomsesteenweg 199
2830 WILLEBROEK
België
t +32 3 860 73 00
f +32 3 866 38 03