Indaver Molecule Management®

Glas, papier en kunststof worden breed gerecycled. Ons Indaver Molecule Management® (IMM) tilt recycling naar een hoger niveau. Met Indaver Molecule Management® zoeken we naar nieuwe en betere manieren om waardevolle componenten in huishoudelijke en industriële afvalstromen op een veilige en efficiënte manier terug te winnen. Dat doen we door naar de kleinste bouwstenen, de molecules, te kijken. Dankzij deze IMM-aanpak heeft Indaver al succesvol zoutzuur, palladium en jodium teruggewonnen. Er lopen ook R&D projecten naar de terugwinning van zwavelzuur, fluor en waardevolle metalen. In 2017 zijn de voorbereidingen voor 2 belangrijke projecten getroffen: het plastics2chemicals (P2C) project met een recyclingoplossing voor end-oflife plastics, en IndaChlor® in Frankrijk. 

IndaChlor®: duurzame oplossing voor gechloreerde productieresidu’s in Duinkerke

IndaChlor®, de nieuwe verwerkingsinstallatie die Indaver bouwt in de haven van het Franse Duinkerke, zal zoutzuur halen uit gechloreerde reststromen, voornamelijk uit de PVC-industrie.  IndaChlor® zal productieafval en gechloreerde residustromen behandelen en afbreken, waaruit wij waardevolle materialen zullen terugwinnen. Met een behandelingscapaciteit van 40.000 ton per jaar zal de installatie de residuen omzetten in zoutzuur, een product dat door andere industrieën in hun processen wordt gebruikt. Bovendien zal IndaChlor® ook de energie die het produceert hergebruiken.

 

Plastics2chemicals: van plastic afval naar grondstoffen voor de chemische industrie

Indaver denkt volop na over vernieuwende en duurzame oplossingen voor plastics. Wij sorteren in onze installaties in Willebroek recyclebare plastic verpakkingen en maken ze gebruiksklaar als grondstof voor de recyclingindustrie. Wij bouwen nu ook aan een vernieuwende oplossing voor end-of-life plastics die niet meer hergebruikt kunnen worden. In deze plastics2chemicals (P2C) installaties breken we plastics af in kleinere koolwaterstofketens. Deze thermische moleculaire recycling zal hoogwaardige grondstoffen opleveren voor de chemische industrie. 

Regeneratie zoutzuur

Indaver ARP (Acid Recycling Plant) herwint al tien jaar lang bij Tata Steel zoutzuur van de drie beitsbanen. Zoutzuur wordt gebruikt om na het walsen van de staalplaten de roest te verwijderen. De roasting-oven van Indaver ARP – geplaatst bij Tata Steel in IJmuiden – oxideert het vervuilde beitszuur. Hieruit ontstaat geregenereerd zoutzuur en ijzeroxide. Beide zijn voor 100% geschikt voor hergebruik als grondstof in de staal- en pigmentindustrie. 
 

Share this page