Indaver maakt van bio-organisch afval hoogwaardige compost

Indaver verwerkt bio-organisch afval zoals groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en groenafval tot hoogwaardig compost in haar eigen installaties en in installaties die ze exploiteert voor openbare besturen. De compost doet dienst als bodemverbeteraar in de land- en tuinbouw. Indaver waakt over de kwaliteit en de veiligheid van deze gerecupereerde materialen, zodat op geen enkel moment de voedselketen in gevaar komt.

Compost en biomassa

Op de vestiging van Indaver in Grimbergen en in Kallo, worden snoeihout, bermgras, boomstammen, organisch bedrijfsafval en plantaardig groenafval van gemeenten, loonbedrijven en tuiniers verwerkt. 

Door het groenafval mechanisch te scheiden kan de houtachtige fractie die overblijft verwerkt worden tot biomassa, waaruit duurzame energie wordt opgewekt. Het groenafval wordt, met de nodige hoeveelheid houtachtig structuurmateriaal voor een kwaliteitsvol eindproduct, omgezet in compost.

Ook Brussel Compost (samenwerking van Net Brussel en Indaver) combineert groencompostering en biomassaproductie. Bij WIPS (samenwerking tussen Indaver en VEOLIA) doet Indaver alleen GFT-compostering. Ze voorziet ook de GFT-installatie van de intercommunale VERKO van groenafval. Organisch afval van de voedingsindustrie laat ze bij voorkeur verwerken in de vergistingsinstallatie van IVVO in Ieper. Bij vergisting levert bio-organisch afval biogas en compost op. Het biogas kan worden omgezet in warmte of elektriciteit of opgewerkt worden tot aardgaskwaliteit en geleverd worden op het net.

Kringloop sluiten

De compost wordt als hoogwaardige gecertificeerde compost gebruikt. Om die hoge kwaliteit te bereiken worden reststromen of verontreinigingen in een zeefinstallatie van de compost gescheiden. Een installatie sorteert deze zeefoverloop dan via verschillende scheidingtechnieken. Dit proces levert, naast biomassa en compost, ferro en non-ferro op (hergebruik via metaalrecycling); steentjes (hergebruik via puinrecycling). De restfractie zoals plastic gaat naar de afvalenergiecentrale.

Keurmerk voor compost

Indaver waakt over de kwaliteit van het bio-organische afval dat binnenkomt voor verwerking en dat haar locaties weer verlaat als kwaliteitsvolle compost. Ze laat de compost enkel haar weg vinden naar de land- en tuinbouw als aan alle strenge milieuhygiënische eisen is voldaan.

Vlaco, de Vlaamse Compostorganisatie, controleert voor de Vlaamse openbare afvalstoffenmaatschappij OVAM de kwaliteit van de verwerking van bio-organisch afval. Bedrijven met een Vlaco-attest mogen hun eindproduct als meststof of bodemverbeteraar toepassen. Vlaco volgt niet alleen het eindproduct op, maar ook de inputstromen en het proces zelf.

Bedrijven die Vlaco-compost produceren voldoen dus aan alle milieueisen in VLAREMA, de Vlaamse wetgeving rond materialenbeheer. 

Indaver heeft een keuringsattest voor Vlaco-compost. 

Share this page

Adres

Indaver Grimbergen
Westvaartdijk 111
1850 GRIMBERGEN
België
t +32 2 255 03 60
f +32 2 253 05 01