Veiligheid, onze prioriteit

Indaver laat niets aan het toeval over om de veiligheid van haar eigen medewerkers, van bezoekers, leveranciers, onderaannemers of buren te garanderen. We streven naar de goede werking van onze installaties, de veiligheid van de werkomgeving en het verkeer op de vestigingen. We evalueren voortdurend onze veiligheidsprestaties. We leren onze mensen gevaren en risico’s zien en voorzien in de nodige veiligheidsopleidingen. We werken aan een cultuur waar iedereen bezorgd is om elkaars veiligheid. 

Preventie

Preventieadviseurs inspecteren regelmatig onze vestigingen en hebben daarbij oog voor orde, netheid en zichtbare risico’s. Het productiepersoneel doet op vaste momenten inspectierondes, waarbij het aan de hand van een checklist de veiligheid waarborgt. Sensibilisatiecampagnes, communicatie-instrumenten en opleidingsprogramma’s maken alle medewerkers – eigen of externe – bewust van het belang van veiligheid op de vestigingen van Indaver.

Proactieve aanpak

We voorzien ons personeel van aangepaste beschermende kleding en zorgen voor technische maatregelen, job safety analyses en specifieke veiligheidsprocedures om de veiligheid op onze vestigingen te garanderen. Sinds 2016 gebruikt Indaver een nieuw systeem voor de melding van veiligheidsincidenten en van de acties om ze aan te pakken. Wij rapporteren en registreren elk veiligheidsincident, en ook de observaties over hoe we de arbeidsomstandigheden veiliger kunnen maken. Door alle types van onveilige situaties en incidenten te registreren en te classificeren, kunnen wij tendensen zien en op gepaste wijze preventief handelen met gerichte veiligheidscampagnes en toolboxen.

Ieders verantwoordelijkheid

Wij verwachten dat iedereen bij Indaver, op alle niveaus en in alle functies, verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen veiligheid en die van zijn collega’s. Wij moedigen onze medewerkers aan om onveilige situaties te signaleren via een gebruiksvriendelijke applicatie. Hoe meer onveilige situaties gerapporteerd en aangepakt worden voor het tot ongevallen of schade komt, hoe kleiner het risico op alle andere soorten ongevallen.

Veiligheidsdialoog

Tijdens observatierondes spreken leidinggevenden medewerkers en onderaannemers aan over veiligheid. Ze krijgen daarom opleiding over het herkennen van veiligheidsrisico’s op onze vestigingen, over hoe ze hun bevindingen kunnen communiceren en hoe ze zelf het goede voorbeeld kunnen geven. Indaver organiseert ook opleidingen om medewerkers te helpen elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. Via "preventietweets" wordt de dialoog over veiligheid levend gehouden. 

Veiligheid bewaken

Indaver volgt continu haar veiligheidsprestaties op aan de hand van de Veiligheidsindex. Die brengt naast de ongevallen met werkverlet ook ongevallen met interne of externe EHBO in kaart, alsook schijnongevallen en onveilige situaties. We gebruiken deze Veiligheidsindex om de veiligheidsdoelstellingen voor Indaver België te bepalen.

Sensibilisatie van klanten

Door onze klanten te tonen wat er bij de verwerking van afval komt kijken en hen hier goed over te informeren, maken we hen meer bewust van de risico’s.

Share this page