Traceerbaarheid verzekerd

Indaver bouwt, beheert en exploiteert grootschalige verwerkingsinstallaties voor gevaarlijk afval. Ze doet dit in overeenstemming met dezelfde EH&S- (milieu-, gezondheids- en veiligheids)normen die haar klanten moeten respecteren.

Indaver heeft zich aangesloten bij het Responsible Care Programme van de Federatie voor de Chemische Industrie. Ze bewaakt altijd en overal de veiligheid en de vertrouwelijkheid. Ze volgt alle wettelijke normen, zodat het beheer van gevoelig of gevaarlijk afval nooit leidt tot aansprakelijkheidsproblemen.

Indaver heeft ook een waterdicht systeem om afval te traceren van bij de bron tot aan de verwerking. Daarvoor heeft Indaver geïnvesteerd in sterke en betrouwbare ERP-systemen (SAP). Dit laat haar toe om snel te plannen, de facturatie op maat te doen en accuraat te rapporteren over kosten en tonnages. Daarbij komt een registratiesysteem met barcode, waarmee afval kan worden geregistreerd op de vestiging van de klant.

Zo weten we altijd waar uw afval is, van op uw vestiging tot op de uiteindelijke bestemming. We zorgen er voor dat u alle nodige certificaten van terugwinning/verwerking of storten ontvangt. Door ons gesofisticeerd rapportagesysteem hebt u altijd gegarandeerd volledige traceerbaarheid voor al uw afvaltransporten. U hebt toegang tot deze rapportage op aanvraag of via ons e-portaal voor klanten. We houden van alle transporten ook de fysieke documenten bij in onze archieven en dit gedurende zeven jaar, om volledige traceerbaarheid te garanderen.

 

Share this page