Sterke resultaten

Bij duurzaam afvalbeheer is inzicht in de veilige verwerking van afval essentieel. Indaver heeft geïntegreerde en uniforme managementsystemen die garanderen dat haar processen veilig, traceerbaar en volgens het boekje zijn voor klanten en overheden.

Veiligheid

Ons veiligheidssysteem is conform alle relevante gezondheids- en veiligheidswetgeving. We hebben voor de ontwikkeling ervan onze ervaringen in onze eigen verwerkingsinstallaties en op de vestigingen van klanten als leidraad gebruikt. Medewerkers dragen beschermende kleding. We volgen onze veiligheidsprestaties strikt op zodat we weten wat we moeten bijsturen, verbeteren en veranderen.

Compliance

Indaver respecteert alle relevante wet- en regelgeving en garandeert zo dat afval correct wordt verwerkt. Betrouwbare partners worden regelmatig onderworpen aan een audit. Approval teams controleren via checklists of de verwerking van afval gebeurt volgens de wet- en regelgeving en onze ‘Code voor Goede Praktijken’. Dit geldt ook voor onze logistieke dienstverlening. Indaver heeft vele jaren ervaring met het vervoer van afval (inclusief ADR) en hanteert daarvoor strikte procedures.

Traceerbaarheid

Voor al onze klanten, zeker die in de chemische en farmaceutische industrie, is traceerbaarheid essentieel. Indaver investeert daarom zwaar in sterke en betrouwbare Enterprise Resource Planning-systemen (ERP) voor alle afvalgegevens. Via ons e-portaal kunnen klanten de klok rond hun afvalstromen opvolgen, van de eigen vestiging tot bij de eindverwerker. Alle nodige certificaten van terugwinning, verwerking of eindopslag, vervoersgegevens etc zijn beschikbaar. Bovendien heeft Indaver een barcode-registratiesysteem. Zo biedt ze volledige traceerbaarheid.

Share this page