Duurzame en efficiënte oplossingen voor uw slib

Slib afkomstig uit uw  productieproces of waterzuiveringsinstallatie heeft misschien niet  altijd uw  eerste aandacht, maar kan uw primair proces wel ernstig  verstoren met hoge kosten tot gevolg. Om dat te vermijden is een oplossing op maat nodig.

Full service dienstverlener

Bij Indaver Separation Technologies kunt u uw slibontwatering volledig uitbesteden. Indaver Separation Technologies, met hoofdkantoor in het Nederlandse 's Gravenpolder, is dé expert die een totaaloplossing biedt voor uw slib. Uw slib wordt met permanent opgestelde installaties of mobiele units ontwaterd op projectbasis of volcontinu. Door op uw locatie het slib te ontwateren reduceren wij het af te voeren volume aanzienlijk. Daardoor bespaart u op transport en verwerkingskosten. Schaalgrootte, capaciteit en in-house expertise zorgen ervoor dat wij snel kunnen ingrijpen. 

Innovatieve technologie, gedreven medewerkers en een juiste conditionering met chemicaliën zorgen voor een optimale slibontwatering. 

Grondige monsteranalyse in eigen laboratorium

Om u een oplossing op maat te kunnen bieden wordt uw proces vooraf volledig in beeld gebracht, inclusief monstername. In het Indaver Separation Technologies laboratorium onderwerpen wij uw slibmonsters aan een uitgebreid testprogramma om de beste receptuur en ontwateringstechniek te bepalen. Om het ontwateringsrendement te verbeteren kunnen toeslagstoffen worden toegevoegd zoals “IndaFloc”, de eigen flocculantenlijn. Testresultaten vertalen wij voor u naar een concrete praktische oplossing, daarna kunnen we (bij u) op locatie aan de slag.

De beste oplossing voor uw slib

Indaver Separation Technologies beschikt over alle beschikbare ontwateringstechnieken en aanverwante equipment om uw projecten succesvol uit te voeren.

Mobiele oplossingen

Met behulp van onze mobiele vloot  met innovatieve technologieën ontwateren wij het slib op uw locatie. Onze  ervaren en getrainde operators bedienen de slibontwateringsinstallaties en staan in voor een maximaal rendement. Afhankelijk van de samenstelling van het slib, zijn diverse ontwateringstechnieken mogelijk. 

Permanente oplossingen

Naast mobiele oplossingen biedt Indaver Separation Technologies ook permanente oplossingen voor slibontwatering bij u op locatie. In nauw overleg en in volledige transparantie ontwerpen en bouwen wij een installatie op maat in lijn met de vooropgezette financiering. Onze eigen onderhoudsdienst en back-upinstallaties garanderen u maximale bedrijfszekerheid. Indaver Separation Technologies biedt u volledige ontzorging dankzij gegarandeerde continu-ontwatering, inclusief operatie en onderhoud. 

24/7 Calamiteitenservice

Het laatste wat  u als klant wil, is uw productie stilleggen of milieu-incidenten veroorzaken als gevolg van problemen met de verwerking van uw slib of afvalwater. Indaver Separation Technologies heeft dan ook een 24/7 calamiteitenservice. Met onze mobiele installaties kunnen wij  in korte tijd uw slibontwatering overnemen. 

Europese groei

Indaver Separation Technologies biedt haar diensten aan in heel Europa en is marktleider in de Benelux. Met ruim 25 jaar ervaring heeft Indaver Separation Technologies een breed bestand van tevreden klanten opgebouwd.  Voor zeer diverse industrieën zoals o.a. (petro)chemie, farmacie, staal, bouw & voedingsindustrie, waterschappen,… zijn succesvolle slibontwateringsprojecten uitgerold. Dit steeds met de grootste aandacht voor veiligheid en milieu. 

In Nederland werd bij Tata Steel in IJmuiden een slibontwateringsinstallatie ontworpen en gebouwd dat slib afkomstig van een gaswassingsproces behandelt. Tata Steel hergebruikt de slibkoek in zijn productieproces.

Voor een bedrijf in de voedingsindustrie ontwikkelden en bouwden wij ter plaatse de installatie die de zwavel uit de slibkoek haalt, zodat de kunstmestindustrie de koek kan hergebruiken.

Indaver Separation Technologies is onder meer actief voor:

- waterschappen en drinkwaterbedrijven

- industrieën als de (petro)chemische, farmaceutische, voedingsmiddelen, bouw, staal- en afvalverwerkende industrie

Share this page

Indaver Separation Technologies

Contact

Menno Koomen
Account Manager
t +31 113 74 43 05