Saneringen en opruimingen

Saneringen

Samenwerking disciplines

Om saneringsprojecten die opgezet worden door de overheid of door een bedrijf tot een goed einde te brengen, moeten diverse disciplines goed samenwerken. De locatie moet gescreend en geanalyseerd worden. Daarnaast is er meestal ook een omvangrijke aannemingsopdracht voor de effectieve uitgravingen. Ook de logistieke organisatie voor de efficiënte afvoer van grote tonnages kan complex zijn. Uitgegraven afvalstoffen moeten duurzaam behandeld worden en er moet zorgvuldig worden afgewogen welke optie voor verwerking en veilige eindopslag de beste is.

Gespecialiseerd team

Indaver heeft een gespecialiseerd team voor het beheer en de opvolging van dergelijke saneringen. Ze doet in eerste instantie de analyse en de voorstudie van de verontreinigde terreinen om te komen tot de veilige behandeling en verwijdering van de uitgegraven afvalstoffen. Voor aannemingswerken en logistiek werkt Indaver vaak samen met derden. Naargelang het project staat Indaver in voor het totaalbeheer van het saneringsproject, of is ze onderaannemer voor welbepaalde onderdelen ervan.

Eigen verwerkingscapaciteit

Bij saneringsprojecten spelen de eigen verwerkingscapaciteit en de knowhow van Indaver op dit vlak een belangrijke rol. Indaver heeft in de Antwerpse haven verschillende deponieën, fysicochemische installaties en gespecialiseerde waste-to-energy installaties.

Opruiming na brand of ramp

Bedrijven en overheden kunnen af te rekenen krijgen met een brand of een andere ramp waarbij verbrande, beschadigde of verbeurde producten en materialen overblijven die op korte termijn afgevoerd en verwerkt moeten worden. Indaver evalueert en inventariseert de situatie ter plaatse, om te komen tot een voorstel voor de veilige verpakking en afvoer van de vrijgekomen afvalstoffen.

Als een specifieke screening noodzakelijk is, dan neemt Indaver stalen. Op basis van de prijs, de afstand, de technische en wettelijke verwerkingsmogelijkheden maakt ze dan een voorstel op voor de verwijdering van de materialen in kwestie.

Share this page