Milieuveilige opslag van asbestafval

Asbest wordt niet meer gebruikt in bouw-, isolatie- of gelijkaardige materialen.  Toch komt er – alleen in Vlaanderen al – jaarlijks circa 60 000 ton asbesthoudend afval vrij bij afbraak- en saneringswerken. Indaver heeft milieuveilige verwerkingsoplossingen voor asbestbehandeling.

Specifieke verpakkings- en aanleveringsvoorwaarden

Asbestafval kan conform de Vlaamse stortcriteria (VLAREMII) verwijderd worden. Bij asbesthoudende afvalstoffen dient bijzondere aandacht te gaan naar de verwijdering zelf, de voorbehandeling en de verpakking. Afhankelijk van het type asbestafval moeten bepaalde verpakkings- en aanleveringsvoorwaarden gerespecteerd worden.

Advies en verwerking

Indaver kan asbesthoudende afvalstromen aanvaarden op haar deponieën in Antwerpen en Doel en kan advies verlenen bij asbestafvalprojecten. Bij specifieke probleemsituaties kan Indaver adviseren over de meest aangewezen optie voor verwerking. Voorbeelden zijn:

  • asbestcement in combinatie met dierlijke bijproducten of dierlijk afval (bijvoorbeeld na brand van stallen)
  • asbestcement in combinatie met brandbaar afval (opruiming brandrestanten, asbestbevattende vloerbekleding)
  • asbestcement in combinatie met bouw- en sloopafval
  • asbestcement in combinatie met radioactieve besmetting.

Share this page