Operational excellence

Groeien doen we door als onderneming continu aan onze processen te sleutelen, ze te evalueren en ze efficiënter te organiseren. We kunnen zo beter aansluiten bij de verwachtingen van onze klanten en van de samenleving, onze dienstverlening verbeteren en de kosten drukken. Dit versterkt het vertrouwen van onze stakeholders in onze organisatie en helpt ons voor te bereiden op een uitbreiding naar nieuwe locaties en op een complexere dienstverlening.

Breed netwerk van installaties

Indaver heeft hoogtechnologische verwerkingsinstallaties in heel Europa. Voor meer gespecialiseerde afvalstromen doen we een beroep op ons netwerk van partners in België en in het buitenland. Dat betekent dat we voor internationale klanten ook buitenlandse afvalstromen kunnen verwerken en het afvaltransport tot een minimum beperken. We onderwerpen al onze partners regelmatig aan grondige audits, zodat we onze klanten een correcte verwerking kunnen garanderen.

Terugwinning van materialen en energie

Indaver wint uit afval materialen terug voor recycling of nuttige toepassing. We kiezen voor elke stroom de duurzaamste verwerkingstechnologie. Efficiënt sorteren en zuiveren leveren hoogwaardige eindproducten op, klaar voor hergebruik of recycling. We zetten ook zoveel mogelijk vernieuwende technologieën in om energie terug te winnen uit afval.

Kwaliteit en performantie

Indaver kiest steeds voor de best beschikbare technologie om de afvalstromen van haar klanten te verwerken. We houden voortdurend gelijke tred met de technologische vernieuwingen, wettelijke aanpassingen en maatschappelijke evoluties. We vernieuwen en verbeteren onze installaties continu om nog meer materialen en energie uit afval te halen en de verwerking van afvalstromen nog performanter te maken.

Continue verbetering: Lean Six Sigma

Met Lean Six Sigma pakken we complexe terugkerende problemen aan op een systematische en gestructureerde manier. Zo verbeteren we de efficiëntie van onze installaties en processen, of verhogen we de opbrengst of de compliance. Onze medewerkers zoeken zelf proactief naar manieren om de processen op hun eigen en andere afdelingen te verbeteren en efficiënter te laten lopen. We willen dat ze automatisch bevragen waarom ze doen wat ze doen, en of er geen betere manier is. In alle regio’s van Indaver zijn Yellow Belts, Green Belts of Black Belts met LSS-projecten aan de slag. Black Belts begeleiden grootschalige, dikwijls internationale projectverbeteringen; Green Belts realiseren meer gerichte verbeteringen binnen regio’s en binnen afdelingen. In 2017 kwamen daar Yellow Belts bij, die eenvoudige verbeteringsprojecten uitvoeren waarbij teams snel tot een oplossing komen. Door deze LSS-aanpak zijn ze nog beter getraind om mogelijkheden voor verbetering te zien en kunnen ze zich nog meer concentreren op structurele verbeteringen.

Energie-efficiëntie

CO2 is het voornaamste broeikasgas verantwoordelijk voor de klimaatverandering. 90 % van dit gas wordt uitgestoten voor energetische toepassingen. Hoe energie-efficiënter installaties, processen en gebouwen zijn, hoe meer de CO2-uitstoot wordt beperkt. Indaver zoekt voortdurend naar manieren om haar eigen energieverbruik zo laag mogelijk te houden. Daarvoor neemt ze haar installaties en processen onder de loep om te zien hoe ze haar energiehuishouding kan verbeteren.

Share this page