Hoge standaard

Indaver heeft gekozen voor geïntegreerde en uniforme managementsystemen. Ze waken over de veiligheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en traceerbaarheid van haar processen en verankeren haar duurzame aanpak in de organisatie.

Managementsystemen 

De geïntegreerde managementsystemen van Indaver garanderen dat haar organisatie is voorbereid op verdere groei en een steeds complexere dienstverlening. We controleren en herzien voortdurend onze procedures en processen opdat:

  • onze systemen efficiënt werken;
  • we schade aan het milieu voorkomen;
  • we kwaliteitsvolle dienstverlening aan onze klanten garanderen en een kwaliteitsvolle werkomgeving aan onze medewerkers.

Automatisering

Indaver heeft haar verschillende businessprocessen maximaal geautomatiseerd en geïntegreerd. Zo heeft ze een nauwkeurig overzicht van het te verwerken afval en kan ze haar klanten de klok rond volledige traceerbaarheid van hun afvalstromen garanderen. 

Gecertificeerd

Indaver heeft ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 certificaten. 

Een overzicht van alle certificaten per regio vindt u hier.

Continue verbetering

De kwaliteitsafdeling QESH controleert of de activiteiten van Indaver en die van haar partners gebeuren in overeenstemming met de codes van goede praktijk, de operationele procedures, de wetgeving en de verschillende accreditaties en vergunningen. De QESH-teams:

  • zorgen ervoor dat al onze operationele procedures up-to-date zijn;
  • houden aanpassingen bij en communiceren hier duidelijk over met de rest van de organisatie en met onderaannemers;
  • zorgen er voor dat medewerkers deze procedures volgen en sturen bij wanneer dat niet zo is.

Share this page