Stortplaats Hooge Maey

'Hooge Maey' was de naam van het intergemeentelijk samenwerkingsverband dat van december 1998 tot december 2017 de stortplaats gesaneerd en beheerd heeft. De deelnemers waren: de stad Antwerpen, de gemeenten Stabroek, Kapellen, Duffel, Bornem en Aartselaar, vier afvalintercommunales Igean, Ivarem, Isvag en Ibogem, het provinciebestuur van Antwerpen en de private deelnemer Indaver. Sinds begin 2018 nam Indaver het beheer van de stortplaats over.

Eindrapport Hooge Maey

Na bijna 20 jaar van duurzaam afvalbeleid, zijn de doelstellingen van de Intercommunale Vereniging Hooge Maey bereikt. De grootste stortplaats van Vlaanderen is gesaneerd, de risico's voor mens en milieu zijn uitgeschakeld en de duurzame exploitatie is een feit. Hier leest u het eindrapport van de Hooge Maey, die eind 2017 vereffend en ontbonden werd. De activiteiten werden begin 2018 overgenomen door Indaver.

Activiteiten Hooge Maey

Op de Hooge Maey worden vaste afvalstoffen, percolaat en afvalwater met zorg en aandacht voor het milieu verwerkt. Duurzaam gebruik van grondstoffen en energie is een van de grote uitdagingen van deze tijd. Het sluiten van kringlopen wordt noodzakelijk. Elektriciteitsopwekking door stortgasvalorisatie is een voorbeeld van kringloopsluiting en slechts een van de vele manieren waarop de Hooge Maey bijdraagt aan een beter milieu.

Share this page