Stortplaatsen: sluitstuk van duurzaam afvalbeheer

Storten is de laatste optie bij duurzaam afvalbeheer, maar voor een aantal afvalstoffen dat niet nuttig toegepast of thermisch verwerkt kan worden, blijft het noodzakelijk. Indaver waakt er over dat het veilig gebeurt. Het stortafval op onze deponieën is een radertje in onze waste-to-energy keten, daaraan onttrekken we methaan waarmee we energie kunnen opwekken.

Locaties

  • In Antwerpen is er een deponie categorie 1. Op deze categorie van deponie worden gevaarlijke afvalstoffen en reststoffen van de verbranding en/of de behandeling van afvalstoffen gestort.
  • In Doel is er een deponie categorie 1 en een deponie categorie  2. Deponie categorie 2 is er voor anorganisch niet-gevaarlijk afval met een laag gehalte aan organisch-biologisch afbreekbare stoffen.
  • De Hooge Maeyin Antwerpen is een stortplaats categorie 2 voor niet-gevaarlijk huishoudelijk en hiermee gelijkgesteld bedrijfsafval. Deze afvalstoffen komen niet in aanmerking voor recycling of thermische verwerking met energierecuperatie.

 

Veiligheid

Indaver waakt strikt over de milieuveiligheid van haar stortplaatsen. Via een elektronisch lekdetectiesysteem controleert ze of de bodem voldoende beschermd is tegen insijpeling van afvalstoffen. Ze zorgt er ook voor dat er voldoende financiële reserves zijn voor de eindafdekking en voor de nazorg wanneer de stortplaats niet langer gebruikt wordt.

Stortplaatsen: bron van biogas

Op de stortplaats van Hooge Maey in Antwerpen zet Indaver in op de energetische valorisatie van het stortgas.  Op de Hooge Maey wordt al sinds 2004 biogas gewonnen uit bio-organisch restafval. Vier motoren wekken energie op voor ongeveer 4 800 gezinnen.

Duurzaam met ruimte

Indaver springt zuinig en duurzaam om met ruimte. Omdat Indaver bijkomende stortcapaciteit nodig heeft, maar er in Vlaanderen geen nieuwe stortplaatsen mogen bijkomen, heeft Indaver een vernieuwende oplossing gevonden. Ze heeft van de plaats tussen drie stortplaatsen (deponie categorie 1 Antwerpen, deponie Hooge Maey en de deponie van het ontwateringsproject Amoras) een nieuwe deponie gemaakt, met de naam ‘de Drie Valleien’.

 

Share this page