Fysicochemische eenheden: verwerking anorganische afvalstoffen

De fysicochemische eenheden op de vestiging in Antwerpen verwerken industriële vloeibare en vaste anorganische afvalstoffen. Ze neutraliseren zuren en basen, oxideren cyaniden, reduceren chromaten en immobiliseren zware metalen.

In specifieke gevallen is ook emulsiebreking (van olie-wateremulsies of latexemulsies), precipitatie (van opgeloste metalen) en ontwatering van slib door filterpersen mogelijk. Eén of meer behandelingen kunnen worden toegepast op zeer specifieke afvalstromen. 

Wij willen in onze processen zoveel mogelijk residu hergebruiken. In de fysicochemische installaties vervangen wij hulpstoffen als kalk en cement zoveel mogelijk door residu’s uit onze processen. Zo sparen we grondstoffen uit.

IndaChem Liquids: verwerking van vloeibaar anorganisch afval

Neutralisatie

Er worden bij Indaver veel verschillende zuren en basen aangeleverd. Dikwijls zijn zij belast met zware metalen en/of beperkte concentraties organische componenten. Een gecombineerde behandeling is dan noodzakelijk.

Afvalstoffen die moeten worden geneutraliseerd, ontstaan onder meer bij activiteiten van cleaning (bijvoorbeeld het beitsen, passiveren en reinigen van tanks) en bij de oppervlaktebehandeling van metalen.

Immobilisatie

Immobilisatie is een techniek om zware metalen, anionen of zouten af te scheiden van afvalwater. Voorbeelden van afvalwater zijn: water uit scrubbers, vloeibare katalysatoren, diverse spoelwaters, enz.

Geneutraliseerde zuren of basen met een belasting van zware metalen worden in een tweede fase ook behandeld in deze eenheid. Metalen zoals Cu, Zn, Ni, Co, Cd, Mn, Cr3+ worden verwijderd in een enkelvoudig procédé; voor andere metalen zoals Hg, Tl, Pb, As is een behandeling in meerdere stappen noodzakelijk.

De verwijderbare anionen zijn sulfaten, fosfaten, fluorides en sulfides. Voor deze verwerking gelden geen beperkingen in hoeveelheid of aanleveringsvorm.

Oxidatie

Indaver staat in voor de oxidatie van cyanidehoudend afval en van nitriet in beperkte concentraties.

Reductie

Indaver kan instaan voor reductie van zeswaardig chroom tot Cr3. Door toevoeging van actief kool, kunnen ook effectief verwijderbare organische componenten uit de afvalstof gescheiden worden. De concentratie ervan mag maximaal 1% bedragen. Met verwijderbaar bedoelen wij niet-vluchtige, apolaire koolwaterstoffen zoals gechloreerde solventen, aromaten, enzoverder.

Voor de emulsiebreking en het filterpersen van de afvalstoffen bestaan er geen absolute criteria. Bij emulsiebreking geeft een labo-analyse de mogelijkheden aan. Bij het filterpersen werkt Indaver meestal met een proeflading.

Bestemming

Bij fysicochemische verwerking ontstaan slib en afvalwater. Het slib wordt ontwaterd in filterpersen en daarna afgevoerd naar de deponie. Het afvalwater gaat voor verdere behandeling naar de waterzuiveringsinstallatie. Het eindproduct – filterkoeken – van de immobilisatie-eenheid is onschadelijk en wordt overgebracht naar de deponie categorie 1, volgens de acceptatievoorwaarden zoals bepaald in VLAREM 2.

Duurzaam met materialen

Wij willen in onze processen zoveel mogelijk kostbare primaire grondstoffen vervangen door afvalstoffen. Op IndaChem Liquids vervangen we minstens de helft – zowat 1 000 ton – van de gebluste  kalk die de vervuiling neutraliseert, door residu’s uit ons verbrandingsproces. Daarnaast gebruiken we afvalzuren in de plaats van ijzertrichloride, wat nog eens ongeveer 600 m³ grondstoffen bespaart.

 

IndaChem Solids: solidificatie van vast anorganisch afval

Deze fysicochemische installatie ‘solidificeert’ afvalstoffen: vliegassen, slakken, filterkoeken, katalysatorafval, slib, verontreinigde grond, ketelassen, rookgaszuiveringsresidu en sommige types zoutafval. We immobiliseren deze afvalstoffen met als doel om te voorkomen zo dat onzuiverheden niet kunnen vrijkomen in de omgeving. Het eindproduct brengen we over naar de onze eigen deponie (op zelfde site-locatie).

Verwerking

We lossen de afvalstoffen in silo’s. We voegen daar reagentia, bindmiddelen en vulstoffen aan toe, volgens een receptuur die het labo ontwikkelt. De mix neutraliseert en solidificeert de afvalstoffen. We mengen de mix dan, met een zanderig materiaal tot gevolg. Zware metalen en/of anionen worden zo ‘chemisch’ verankerd in dit zanderige eindproduct. Door de warmte die vrijkomt bij dit proces is het materiaal warm. We laden het eindproduct direct in vrachtwagens en voeren het af naar de deponie. Daar hardt het materiaal verder uit tot één massa.

Duurzaam en zorgzaam omspringen met grondstoffen

Wij willen in onze processen zoveel mogelijk residu uit onze eigen processen hergebruiken. Op IndaChem Solids vervangen we het cement gedeeltelijk door bepaalde residu’s.

Continue verbetering

In de loop der jaren hebben we de installatie al verschillende keren verbeterd. De waterhuishouding is voorzien van een slibpomp die een mengsel van water en zuren naar de menger pompt. Een batchmenger maakt het mogelijk om afvalstoffen en toevoegingen te doseren, afhankelijk van het mengproces. In 2013 kreeg IndaChem Solids een nieuwe reactor, type Eirich. De reactor is essentieel want hij is het hart van de installatie. Dankzij “de Eirich” kunnen we complexere recepten uitvoeren en de verwerkingstijd inkorten. Hiermee steeg de verwerkingscapaciteit van deze installatie met 30 %.

De materialenkringloop sluiten

Om de riolering op de vestiging niet te verontreinigen gebruiken we het regenwater van de solidificatiezone als proceswater. Het percolaatwater van deponie krijgt zo een tweede leven als proceswater in het mengproces: de materialenkringloop is gesloten. Deze innovatie is het resultaat van 25 jaar ervaring en onderzoek en van een intensieve samenwerking tussen diverse afdelingen bij Indaver.

Share this page

Adres

Indaver Antwerpen
Poldervlietweg 5 - Haven 550
2030 ANTWERPEN 3
België
t +32 3 568 49 11
f +32 3 568 49 99