Duurzaam afvalbeheer voor reststromen

Indaver probeert steeds zoveel mogelijk materialen en energie terug te winnen uit het afval dat ze verwerkt. Afval kan echter ook componenten bevatten die schadelijk zijn voor mens en omgeving. In een circulaire economie, die materialen hergebruikt, moet de kringloop schoon en veilig zijn. Indaver scheidt deze gevaarlijke componenten af uit de materialenkringloop door safe sinks te creëren, waarbij ze deze componenten vernietigt, isoleert of veilig opslaat.

Fysicochemie: veilige verwerking anorganische afvalstoffen

In de fysicochemische eenheden voor de verwerking van anorganische afvalstoffen worden zuren en basen geneutraliseerd, cyaniden geoxideerd, chromaten gereduceerd en zware metalen geïmmobiliseerd.

Deponieën: storten als allerlaatste optie

Storten is de laatste optie bij duurzaam afvalbeheer, maar voor een aantal afvalstoffen dat niet nuttig toegepast of thermisch verwerkt kan worden blijft het noodzakelijk. Indaver heeft deponieën in Antwerpen en in Doel. Ze exploiteert in Antwerpen ook de deponie van de Intercommunale Vereniging Hooge Maey.

Veiligheid en duurzaamheid

Indaver probeert bij de verwerking in de fysicochemische eenheden zoveel mogelijk primaire grondstoffen te vervangen door residu’s uit de thermische verwerking. Bij de deponieën waakt ze er over dat de opslag veilig gebeurt en dat duurzaam en zuinig wordt omgesprongen met ruimte.

Share this page