Installaties en processen

Indaver bepaalt wat er met elke afvalstroom gebeurt. We onderzoeken of het afval vooral terug te winnen grondstoffen bevat, dan wel niet-recyclebaar afval is met contaminanten die vernietigd moeten worden. Op basis hiervan kiezen we voor recupereren van hoogkwalitatieve grondstoffen en energie of het schoon en veilig houden van de materialenkringloop. Wij hebben een ruim palet aan verwerkingsoplossingen om dit te garanderen en de circulaire economie te helpen realiseren.

Terugwinning van hoogwaardige materialen

Afvalstoffen die veel terug te winnen grondstoffen bevatten, zijn relatief zuiver. In onze hoogtechnologische installaties winnen we materialen terug voor recycling of nuttige toepassing. Op deze manier in Indaver de enabler van de circulaire economie. We hebben installaties voor de verwerking van PMD, kunststoffen, papier en karton, bio-organisch afval en lampen, en een asbehandelingsinstallatie die bouwmaterialen terugwint uit bodemassen.

Nuttige toepassing van energie

Indaver recupereert energie uit de verwerking van afval in haar roosterovens, wervelbedovens en draaitrommelovens. Deze energie krijgt een nuttige toepassing. Die energie gaat via warmtenetten en elektriciteitsnetten en wordt als stoom, warm water voor verwarming en elektriciteit geleverd aan gebruikers. Ook bio-organisch afval heeft een groot potentieel voor groene energiewinning. Wij recyclen bio-organisch afval onder andere tot biomassa. Die wordt ingezet als brandstof in energiecentrales. De vergisting van bio-organisch afval levert biogas op, dat kan worden omgezet in warmte of elektriciteit. Ook het stortafval op onze deponieën is een radertje in onze waste-to-energy keten, daaraan onttrekken we methaan waarmee we energie kunnen opwekken.

Duurzaam beheer van reststromen

Consumenten en bedrijven vertrouwen erop dat de materialen die steeds opnieuw hergebruikt worden, veilig en zuiver zijn. Ongewenste of schadelijke stoffen moeten uit die productketen verdwijnen. De circulaire economie heeft daarom safe sinks nodig, veilige opslagplaatsen voor die schadelijke stoffen. Indaver wil die ‘Safe Sink’-garantie bieden. Afvalstoffen die niet voor recycling in aanmerking komen en potentieel schadelijk zijn, verwijderen we uit de materialenkringloop. Zo garanderen we dat schadelijke stoffen geen schade berokkenen – nu of in de toekomst. Gevaarlijke componenten die we niet voor een goed en veilig gebruik kunnen recupereren, vernietigen we in draaitrommelovens. Het residu dat na dit complexe proces achterblijft, verwerken we in onze fysicochemische installaties. Het eindproduct voeren we af naar de stortplaatsen van Indaver, waar we het onder speciale condities bewaren.

Special services

Indaver kan bogen op een ruime expertise op het vlak van de behandeling en verwerking van zeer specifieke afvalstromen van overheden en bedrijven, zoals saneringen en opruimingen, en asbestbehandeling.

Share this page

Indaver, terugwinning van materialen en energie