Maximale materiaalrecuperatie

Indaver is leverancier van hoogwaardige materialen en hoopt dit in de toekomt verder te kunnen uitbreiden. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe en betere manieren om materialen te recupereren.

Indaver Molecule Management

Recycling is, mede dankzij de inspanningen van Indaver, de standaard geworden voor afvalstromen zoals glas, papier en plastics. Uit gevaarlijk afval kunnen we echter alleen grondstoffen terugwinnen als we zeker zijn dat dit veilig kan gebeuren voor mens en milieu. Indaver gaat deze uitdaging aan.We zoeken voortdurend naar nieuwe en betere manieren om ook gevaarlijke afvalstoffen te valoriseren. In het verleden lag de klemtoon op het neutraliseren van gevaarlijk afval door molecules af te breken in chemische processen. Nu bestuderen we welke componenten van deze afvalstromen voldoende waardevol zijn om ze op een veilige en efficiënte manier terug te winnen. We gaan dus kijken naar de kleinste bouwstenen, moleculen, en zien welke opnieuw nuttig en veilig kunnen worden gebruikt. Een voorbeeld hiervan is de zoutzuurregeneratie van Indaver bij Tata Steel in IJmuiden. We onderzoeken nu of en hoe we chloor, zwavelzuur, fluor, jodium en waardevolle metalen kunnen terugwinnen.

IndaMP: Terugwinning van edele metalen

Edele metalen zijn zeldzame en kostbare metalen zoals platinum, palladium en goud. Ze worden vooral gebruikt in de automotive en industriële katalysatorenindustrie. Door enerzijds de unieke chemische eigenschappen en anderzijds de zeldzaamheid zijn edele metalen zeer kostbaar. Terugwinning van dit type metalen is dus ecologisch én economisch een interessante oplossing voor de Europese grootindustrie. 

Indaver Metal Processing (IndaMP) kan deze edele metalen terugwinnen uit afvalstromen. De IndaMP installatie zal via een indampingsproces edele metalen neerslaan in de residu’s. Zo biedt Indaver haar klanten een constante en duurzame bron van edele metalen. Hierdoor vermindert hun grondstofafhankelijkheid van buiten Europa.

Op jaarbasis beheert Indaver zo’n 5 miljoen ton afval per jaar waaronder ook veel afvalstromen die metalen bevatten met een hoog potentieel voor recyclage. Op basis van Indavers positieve piloottestervaringen en na grondig kwaliteitsonderzoek met partner Agfa Labs,  is het tijd voor opschaling. In september 2018 is IndaMP operationeel. Hiervoor wordt op de Indaver site in Antwerpen een bestaande installatie omgebouwd. IndaMP, focust zich op de niche van homogene katalysatoren. Die homogene katalysatoren bevinden zich in complexe mengsels. Het is net de gemengde samenstelling van de afvalstromen die de terugwinning bemoeilijkt. Hier biedt IndaMP een unieke oplossing.  Indaver heeft sterke partnerships én dankzij haar grootschalig afvalportfolio de kennis om een duurzame recovery-oplossing voor edele metalen te bieden aan de industrie.

Terugwinning van residu’s

Indaver bekijkt op welke manier de residu’s uit de thermische verwerking met energierecuperatie (waste-to-energy) kunnen worden ingezet. Het gaat bijvoorbeeld om de terugwinning van zeldzame aardmetalen, fosfor en koper. Op die manier hoeven geen nieuwe grondstoffen worden gedolven en wordt het te storten residu verder beperkt.

Share this page

Afval, bron van waardevolle grondstoffen