Kennisklimaat leidt tot succesvolle innovatie

Creatieve oplossingen komen niet uit de lucht gevallen. Indaver creëert een kennisklimaat in de onderneming, waarbij medewerkers alle kansen krijgen om expertise en ervaring op te bouwen, uit te diepen en te delen. Dit stimuleert de creativiteit en leidt tot vernieuwende ideeën, buiten de geijkte denkkaders, om processen, technologieën of dienstverlening te verbeteren en nog meer materialen en energie terug te winnen. Onze mensen onderzoeken deze ideeën op hun haalbaarheid, hun nut voor klanten, hun duurzaamheid en hun risico’s. Ze worden zorgvuldig en uitgebreid getest, vooraleer we ze ook effectief toepassen.

Process Academy

Als lerende organisatie scherpt Indaver voortdurend de kennis en de ervaring van haar mensen aan. Zo ook met de Process Academy . Dit opleidingsprogramma is een onderdeel van een ruimer ontwikkelingstraject voor onder anderen onze ingenieurs. De Process Academy wil kennis overdragen en intensievere communicatie stimuleren. Ze loopt over twee jaar, met een zestal academiedagen per jaar. Met het programma willen we niet alleen kennis overdragen, maar ook collega’s met elkaar in discussie laten gaan, vanuit verschillende invalshoeken. Zo wordt een intern netwerk opgebouwd.

International Operational Competence Centres

Innovatie ontstaat op het kruispunt van verschillende disciplines. Met de International Operational Competence Centres (IOCC), die werken over de Indaver-regio’s heen, worden interne kennis en ervaring bijeen gebracht, ontwikkeld en gedeeld om onze processen nog te verbeteren; nieuwe technologische evoluties opgevolgd en nieuwe, creatieve ideeën ontwikkeld. Zo is er de IOCC rond het beheer van residu’s, waar Indaver bestudeert op welke manier de residu’s uit de thermische verwerking met energierecuperatie (waste-to-energy) kunnen hergebruikt worden en welke grondstoffen daar kunnen worden uit gehaald.

Leiderschap

Indaver wil dat haar leidinggevenden medewerkers stimuleren om het beste uit zichzelf te halen en met creatieve oplossingen te komen. We hebben daarvoor het leiderschapsprogramma ‘Leading by Triple C: Care, Connect, Coach’ opgezet. Met dit opleidingsprogramma investeren we in een herkenbare leiderschapsstijl voor heel het bedrijf. Zo versterken we ook onze gemeenschappelijke bedrijfscultuur van creativiteit en innovatie. 

Share this page