Innovatie

Indaver werkt voortdurend aan vernieuwende oplossingen die nog beter inspelen op de snel veranderende markt en de wensen van klanten en die voldoen aan de steeds strenger wordende wetgeving. Ze zoekt steeds naar de duurzaamste oplossing voor afvalstromen en naar nog betere manieren om er materialen en energie uit terug te winnen.We creëren een klimaat waarin onze medewerkers kennis verwerven en delen en die gebruiken om vernieuwende oplossingen te bedenken, te onderzoeken en te testen, en onze dienstverlening nog beter te doen aansluiten op de behoeften van de klant. Zo komen we tot antwoorden die beter zijn dan de vorige: veiliger, duurzamer en economisch nog meer verantwoord.

Innovatie voor technologie en diensten

Indaver zoekt steeds de beste beschikbare technologie om de complexe en vaak wisselende afvalstromen van klanten te verwerken en er maximaal energie en materialen uit te winnen. Ze ontwikkelt nieuwe en vernieuwende technieken die inspelen op de behoeften van de klanten en die hun de flexibiliteit bieden die ze nodig hebben. Wij investeren in de technologische innovatie en gaan zo steeds verder in de terugwinning van hoogwaardige materialen en duurzame energie: we breken nu afvalstoffen af tot op moleculair niveau en recupereren deze moleculen voor hergebruik. Zo helpen wij de materiaalkringloop te sluiten op een veilige, CO2-arme en energie-efficiënte manier en maken we duurzaam produceren en consumeren mee mogelijk.We willen maximaal de energie die we halen uit afval inzetten, onder andere via warmteclusters. Diezelfde vernieuwing bieden we ook in onze dienstverlening, met steeds efficiëntere en transparantere systemen.

Kennisorganisatie

Innoveren is belangrijk om maatschappelijke problemen op te lossen of om in te spelen op de wensen van de klant of de vereisten van de overheid. Indaver is een belangrijke schakel in de circulaire economie, omdat ze schadelijke materialen buiten de product- en voedselketen houdt. Ook haar klanten verwachten van haar dat ze een veilige oplossing vindt voor hun complexe en soms gevaarlijkste afvalstromen. Diepgaande kennis van materialen en processen is de sleutel tot deze rol. Onze medewerkers hebben een uitgebreide expertise rond materialen en grondstoffen en rond de verwerkingsprocessen waarmee we afval omzetten in materialen en energie, kennis die ze aanwenden om de gevaren van sommige materialen te ontmijnen en complexe afvalstoffen te verwerken.

Kennisklimaat

Creatieve oplossingen komen niet uit de lucht gevallen. Indaver creëert een kennisklimaat, waarbij medewerkers kansen krijgen om expertise en ervaring op te bouwen en te delen. Dit stimuleert de creativiteit en leidt tot vernieuwende ideeën, buiten de geijkte denkkaders, om processen, technologieën of dienstverlening te verbeteren. Onze mensen onderzoeken deze ideeën op hun haalbaarheid, hun nut voor klanten, hun duurzaamheid en hun risico’s. Ze worden zorgvuldig en uitgebreid getest, vooraleer we ze ook effectief toepassen. We organiseren opleidingen zodat zij hun kennis kunnen toetsen en verdiepen. Wij stimuleren formele en informele brainstormings waar medewerkers informatie en kennis uitwisselen. We hebben een leiderschapsprogramma dat leidinggevenden leert hoe zij het beste uit hun mensen halen. 

Maximaal materialen, maximaal energie

Indaver is een leverancier van hoogwaardige materialen en duurzame energie en streeft er naar die positie verder uit te bouwen. Zo willen we maximaal materialen gebruiken door afvalstoffen af te breken tot op moleculair niveau en deze moleculen te recupereren voor hergebruik: Indaver Molecule Management. We willen ook maximaal de energie die we halen uit afval inzetten, onder andere via warmteclusters.

Share this page