People: Bouwen aan een solidaire veiligheidscultuur

We werken bij Indaver aan een cultuur waar iedereen bekommerd is om elkaars veiligheid. We hebben doeltreffende instrumenten en procedures. We bieden veiligheidsopleidingen en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Alle medewerkers worden aangemoedigd om veiligheidsrisico’s te melden en mee aan te pakken, in een open dialoog met elkaar. Dat blijkt uit het Duurzaamheidsrapport 2016.

Veiligheidscultuur

Veiligheid loopt als een rode draad door onze beleidslijnen, procedures en beheersystemen. We leven de veiligheidsnormen voor mens en milieu strikt na. We investeren voortdurend in instrumenten en meldings-, registratie- en controleprocedures. We bieden veiligheidsopleidingen, medische onderzoeken en persoonlijke beschermingsmiddelen, en maken onze locaties veilig voor onze medewerkers en voor de omgeving.

Veiligheidsgesprekken

We weten echter dat systemen en procedures niet volstaan. Als je veiligheid wil garanderen, dan is het gedrag van medewerkers cruciaal. Wij sporen hen aan om hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen veiligheid en die van hun collega’s. Via veiligheidsgesprekken spreken ze hun collega’s aan op hun gedrag en hoe dat kan verbeterd worden.

Veiligheidsresultaten

Al deze inspanningen blijven niet zonder resultaat. Tussen 2012 en 2016 is onze veiligheidsindex gestaag verbeterd. Indaver doet het aanzienlijk beter dan het gemiddelde in de afvalsector. Er gebeuren bij ons minder ongevallen en ze leiden tot minder dagen arbeidsongeschiktheid. Sinds 2016 gebruikt Indaver in België, Nederland, Duitsland en Ierland hetzelfde systeem voor de melding van veiligheidsincidenten en van de opvolgacties om ze aan te pakken.

Share this page