Project ESF: Opleidingen in bedrijven

In deze oproep kunnen opleidingen gefinancierd worden voor werknemers van bedrijven met vestiging(en) in het Vlaamse Gewest.

Om de Vlaamse werkenden, werkzoekenden en organisaties te helpen zich te wapenen tegen de veranderende arbeidsmarkt, ontvangt het ESF (Europees Sociaal Fonds) kapitaal van de Europese Unie en de Vlaamse overheid. Het ESF Vlaanderen verdeelt deze middelen, in de vorm van subsidies, onder organisaties die de Vlaamse arbeidsmarkt stimuleren om werkzoekenden nieuwe kansen te geven en werknemers tevreden aan het werk te houden. Het streefdoel van dit project is om de competenties van de werkenden in Vlaanderen te bevorderen/verbeteren en zichtbaar te maken.

Met de steun van het ESF zal Indaver het project ‘Weerbare medewerkers uitrollen om via zelfevaluatie en opleidingen de weerbaarheid van de werknemer te verhogen. Doel van deze dit project is het stimuleren van opleidingen in bedrijven in Vlaanderen. Het project loopt van 01/10/2017 tot 30/09/2018.

Bijdrage vanuit ESF:38.999,68 €
Bijdrage vanuit VCF: 58.499,52 €

Share this page