People: geëngageerde medewerkers maken het verschil

Om de planeet leefbaar te houden, moeten we slimme technologieën en diensten ontwikkelen. Daarvoor hebben we goeie mensen nodig. Voor Indaver staan haar medewerkers daarom centraal, want zij maken het verschil. We doen er alles aan om hun expertise te ontwikkelen en hun welzijn op het werk te verbeteren, zoals blijkt uit het Duurzaamheidsrapport 2016.

Duurzame inzetbaarheid

Zoals elk bedrijf moeten we op de juiste mensen met de juiste vaardigheden kunnen rekenen. Dit betekent dat we de kennis die in ons bedrijf zit moeten behouden en ervoor zorgen dat onze mensen langer en gezond aan de slag blijven. Wij bereiden onze medewerkers voor op een snel veranderende omgeving zodat ze de kansen kunnen grijpen die zich aandienen. We moedigen interne jobmobiliteit en levenslang leren aan. We ondersteunen initiatieven en organiseren workshops om ons personeel fysiek en mentaal gezond te houden. We  waken over een gezond evenwicht tussen werk en privéleven. 

Kennis en opleidingen

We willen talent aantrekken, ontwikkelen en behouden zodat we onze klanten de beste oplossingen kunnen bieden. We investeren daarom in opleiding, on-the-jobtraining, coaching en (in)formele leermomenten om onze medewerkers flexibel en veerkrachtig te maken en de expertise van Indaver te verdiepen. In 2016 kregen de 1 639 medewerkers van Indaver bijna 59 000 uren opleiding. 

Medewerkerstevredenheid

We weten dat gedreven en betrokken medewerkers belangrijk zijn als Indaver het verschil wil maken. Dus willen we ze goesting geven om bij ons aan de slag te blijven. En daar slagen we in, zo blijkt uit een onafhankelijk onderzoek naar betrokkenheid en werkbeleving in België, Nederland, Duitsland en Ierland. Onze medewerkers blijken gedrevener te zijn dan het Europese gemiddelde; ook de scores voor tevredenheid en betrokkenheid waren goed. Maar we rusten niet op onze lauweren en verbeteren onze werking verder om de tevredenheid nog te verhogen. 

 

Meer lezen? Volg dan deze link naar het Duurzaamheidsrapport 2016.

Share this page