Talent community: lerende organisatie

Als lerende organisatie scherpt Indaver voortdurend de kennis en de ervaring van haar mensen aan en stimuleren we innovatie. We hebben hiervoor verschillende instrumenten en initiatieven.

Project ESF: Opleidingen in bedrijven

In deze oproep kunnen opleidingen gefinancierd worden voor werknemers van bedrijven met vestiging(en) in het Vlaamse Gewest.

Om de Vlaamse werkenden, werkzoekenden en organisaties te helpen zich te wapenen tegen de veranderende arbeidsmarkt, ontvangt het ESF (Europees Sociaal Fonds) kapitaal van de Europese Unie en de Vlaamse overheid. Het ESF Vlaanderen verdeelt deze middelen, in de vorm van subsidies, onder organisaties die de Vlaamse arbeidsmarkt stimuleren om werkzoekenden nieuwe kansen te geven en werknemers tevreden aan het werk te houden. Het streefdoel van dit project is om de competenties van de werkenden in Vlaanderen te bevorderen/verbeteren en zichtbaar te maken.

Met de steun van het ESF zal Indaver het project ‘Weerbare medewerkers uitrollen om via zelfevaluatie en opleidingen de weerbaarheid van de werknemer te verhogen. Doel van deze dit project is het stimuleren van opleidingen in bedrijven in Vlaanderen. Het project loopt van 01/10/2017 tot 30/09/2018.

Bijdrage vanuit ESF:38.999,68 €
Bijdrage vanuit VCF: 58.499,52 €

Meer informatie: Ilse De Belder

People Platform

Wij willen dat je de regie over je loopbaan bij Indaver in eigen handen neemt. Daarom hebben we de learning management system software People Platform. People Platform geeft een overzicht van diploma’s, werkervaring, competenties en kennis van de medewerkers. Het houdt bij welke opleiding nodig is voor elke rol in de organisatie. Zo kunnen medewerkers nieuwe kansen voor jobmobiliteit grijpen. Onsite-adviseurs ondersteunen en trainen medewerkers in deze software. 

Duaal leren

Hoe belangrijk de theorie ook is, er zijn kennis en vaardigheden die sneller en beter te leren zijn op de werkvloer. Sinds 2016 loopt daarom het proefproject duaal leren in de studierichting Chemische Procestechnieken die voorbereidt op de baan van procesoperator. Het proefproject is een samenwerking van Essenscia vlaanderen, de sectorfederatie van de chemie, kunststoffen en life sciences, en de Vlaamse ministers Hilde Crevits en Philippe Muyters. Bij duaal leren vindt meer dan de helft van de lestijd plaats op de werkvloer. Het pilootproject loopt in samenwerking met drie Vlaamse scholen en twaalf chemiebedrijven. Indaver is een van hen.

Process Academy

Dit opleidingsprogramma is een onderdeel van een ruimer ontwikkelingstraject voor onder andere onze ingenieurs. De Process Academy wil kennis overdragen en intensievere communicatie stimuleren. Ze loopt over twee jaar, met een zestal academiedagen per jaar. Met het programma willen we niet alleen kennis overdragen, maar ook collega’s met elkaar in discussie laten gaan, vanuit verschillende invalshoeken. Zo wordt een intern netwerk opgebouwd.

Lean Six Sigma

Indaver is sterk gericht op verbetering. Met Lean Six Sigma hebben we een instrument om projecten nog systematischer aan te pakken en proactief de kwaliteit van onze activiteiten te verhogen. Het gaat om projecten voor problemen die herhaaldelijk opduiken, projecten die van belang zijn voor de organisatie en die de klantentevredenheid verhogen. Ze steunen op empirisch onderzoek, metingen en experimenten, om ze een stevig fundament te geven. Het hele team is betrokken bij deze verbeteringsprojecten.

Innovatie

Innovatie ontstaat op het kruispunt van verschillende disciplines. Met de International Operational Competence Centres (IOCC), die werken over de Indaver-regio’s heen, worden interne kennis en ervaring bijeen gebracht, ontwikkeld en gedeeld om onze processen nog te verbeteren; nieuwe technologische evoluties opgevolgd en nieuwe, creatieve ideeën ontwikkeld. 

Share this page