Jobmobiliteit: nieuwe horizonten verkennen

Als je bij Indaver nieuwe horizonten wilt verkennen, willen wij jou op de gepaste manier begeleiden. We besteden bij Indaver dan ook de nodige aandacht aan jobmobiliteit, in al zijn vormen, ook over de landsgrenzen heen. 

Wat mag je van Indaver verwachten 

  • Indaver rekruteert actief intern en medewerkers nemen zelf initiatief.
  • Jobmobiliteit is een positieve keuze die gewaardeerd wordt.
  • Jobmobiliteit positief beïnvloeden/stimuleren is een taak van de leidinggevende.
  • Belang van de organisatie primeert boven het belang van het individu.
  • Naast verbreding en verdieping verhoogt horizontale jobmobiliteit de loopbaanmogelijkheden.

Share this page