Loopbaan- en competentiebeleid

Hoe word je succesvol in functie? Indaver helpt haar medewerkers een afdoend antwoord te formuleren op deze vraag met haar loopbaan- en competentiebeleid. Naast technische competenties zijn ook persoonlijke vaardigheden bepalend voor succes. We helpen competenties te ontwikkelen voor een duurzame loopbaan.

Waardegebonden gedragingen

Als je bij Indaver werkt, moet je weten wat we van jou verwachten. We hebben daarom onze vijf kernwaarden vertaald in waardegebonden competenties en in concreet gedrag. Deze waardegebonden gedragingen verwachten wij van jou, ongeacht de functie die je uitoefent.

Strategische competenties 

Indaver heeft drie strategische competenties die we nodig achten om onze strategie te bepalen en uit te voeren en die alle medewerkers moeten ontwikkelen.

  • Omgaan met verandering om te groeien en de organisatie effectiever en efficiënter te maken
  • Kennis delen, over de afdelingen heen, om innovatief te blijven
  • Klantgerichtheid om aan onze klantenverwachtingen te voldoen en ze nog te overtreffen  

 

Functiespecifieke competenties

Naast de competenties die we van alle medewerkers verwachten, zijn er ook competenties die je nodig hebt om succesvol te zijn in jouw functie. Per functie heeft Indaver namelijk een aantal bijkomende gedragscompetenties vastgelegd die je helpen om je functie op een correcte manier uit te oefenen. Het gaat bijvoorbeeld om oordeelsvorming, businessdenken en relaties bouwen en onderhouden.

Share this page