2021

2021

2021

Indaver verwerft de vergunningen om een afvalenergiecentrale te bouwen in Zuid-Oost Engeland.

De installatie komt op de Rivenhall airfield site in Essex. De installatie heeft een vermogen van 49,9 MWe en zal in staat zijn 595.000 ton niet recycleerbare huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen te verwerken. De energie die bij dit proces vrijkomt, wordt omgezet tot elektriciteit voor circa 60 000 gezinnen.De installatie zal een lokale oplossing bieden voor deze niet-recycleerbare afvalstoffen die nu deels plaatselijk gestort worden en deels uitgevoerd worden voor verwerking.
UK, Januari 2021

2021

2020

2020

2020

Indaver beëindigde de bouw van een gloednieuwe PMD-sorteerinstallatie in Willebroek.

Met de introductie van de ‘Nieuwe Blauwe Zak’, die in heel België gefaseerd wordt ingevoerd, zal elke burger 8 kilogram PMD per jaar méér aanbieden dan voorheen. De nieuwe installatie is drie maal zo groot als de vorige en zal het PMD-afval van zo’n 3 miljoen inwoners per jaar verwerken.
België, december 2020

2020

2019

Overname van Grontmij Beheer Reststoffenprojecten BV (BRP)

Onder Grontmij Beheer Restoffenprojecten BV (BRP) vallen onder andere de afvalverwerkingsbedrijven Stainkoeln, Vagroen, Secundaire Bouwstoffen Unie en Waterzuivering Milieuboulevard Groningen.
De overname van Grontmij BRP, actief in afval, grond, bagger, biomassa, GFT- en groenafval, sluit naadloos aan op de groeiambitie van Indaver. Met stortplaats Stainkoeln verstevigt Indavers’ Business Unit Landfill Reconversion haar marktpositie in Nederland.
Nederland, november 2019

2019

Indaver en Acciona halen samen een afvalenergiecontract binnen in Schotland

Indaver heeft een contract getekend om een afvalenergiecentrale te exploiteren voor enkele gemeenten in het noordoosten van Schotland. Het NESS-energieproject in Aberdeen, zal jaarlijks zo'n 150 000 ton huishoudelijk afval verwerken voor de productie van elektriciteit.
Schotland, Augustus 2019

2019

Stoomnet ECLUSE officieel geopend

Het allereerste grootschalig industrieel stoomnetwerk in de haven van Antwerpen, ECLUSE, is operationeel.  ECLUSE levert stoom die ontstaat bij de verbranding van afvalstoffen aan een zestal chemische bedrijven in de haven. 
België, maart 2019

2019

2018

Indaver behaalt de ‘Gold advanced’-score van EcoVadis, beschouwd als de ISO-certificering voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

2018

Exploitatievergunning voor IndaChlor®

Duinkerke

Indaver heeft in 2018 de uitgebreide vergunningsprocedure voor IndaChlor®, de eenheid die gechloreerde residu’s uit de PVC-industrie omzet tot zoutzuur, met succes doorlopen. De bouw van de installatie ging van start in de zomer van 2018. 

2018

2017

2017

Op haar klantenevent voor Nederlandse en Belgische klanten, lanceert Indaver haar nieuwe IWS dienstverlening en partnerschap model.

2017

Paul De Bruycker, CEO van Indaver wordt de nieuwe voorzitter van CEWEP, de confederatie van Europese Waste-to-Energy installaties.

Groep, September

2017

ECLUSE wint de Belgische milieu- en energieprijs 2017 in de categorie 'duurzame energie'.

België, juni

2017

WIPS: opening nieuwe composteringsinstallatie in Erembodegem bij Aalst

België, Erembodegem, september 2017

WIPS, een samenwerking tussen Indaver en SUEZ, bouwde deze installatie in opdracht van ILvA, het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu Land van Aalst. ILvA zamelt het huishoudelijk afval in bij 147.000 gezinnen in 15 steden en gemeenten. Daaronder valt ook het GFT dat in deze composteringsinstallatie tot hoogwaardig VLACO-compost wordt omgezet.

2017

Vervoer van huishoudelijk afval Vlaams-Brabant via binnenvaart

België, Beveren - Doel en Vlaams-Brabant

Waterwegen & Zeekanaal NV, de intercommunales Haviland en EcoWerf in Vlaams-Brabant en afvalverwerker Indaver sloten een  overeenkomst voor transport van huishoudelijk afval via de waterweg. Een eerste schip met afvalcontainers zette op 12 juli ll. koers vanuit Vilvoorde naar de verbrandingsovens van Indaver in Doel.

2017

Bouw stoomnetwerk ECLUSE in Waaslandhaven van start

België, Beveren - Doel, februari 2017

Dat zal vanaf 2018 de stoom van twee bedrijven via een buizennetwerk van vijf kilometer afvoeren naar zes afnemende bedrijven die daardoor hun eigen stoomketels kunnen uitschakelen. ECLUSE levert straks een emissiebesparing op van 100 000 ton CO2 per jaar. De Vlaamse ministers voor Energie en Economie, Bart Tommelein en Philippe Muyters, woonden de start van de werken bij.

2017

Nieuwe career site over 'Werken bij Indaver'

Groep

België zette de bal aan het rollen in januari 2017 met de opstart van de nieuwe career site, gevolgd door Nederland en Ierland een paar maanden later.
In deze nieuwe jobwebsite staan onze medewerkers staan centraal en ze leggen uit hoe het is om bij Indaver te werken.

2017

2016

2016

ECLUSE heeft de allereerste duurzaamheidsaward van de Antwerpse havengemeenschap gewonnen

2016

De Antwerpse Buurenraad viert zijn 25-jarig bestaan

België Antwerpen

De Antwerpse Buurenraad, ons instrument voor transparante communicatie met de buurt, viert zijn 25-jarig bestaan.

2016

2015

Nieuwe aandeelhouder

Groep

Indaver kreeg in 2015, na een snelle en efficiënte zoektocht, een nieuwe aandeelhouder: de logistieke dienstverlener Katoen Natie.

2015

2014

Energiecluster Doel

België, Beveren - Doel

Indaver begint met de voorbereidingen voor een warmtecluster tussen haar vestiging in Doel en industriële bedrijven in de Waaslandhaven. Het project krijgt daarvoor 10 miljoen euro steun van de Vlaamse regering.

2014

2013

Verbeterprojecten

België

Indaver sleutelt continu aan haar bestaande installaties om de prestaties ervan nog te verbeteren. De wervelbedoven in Doel wordt geoptimaliseerd om de energie-efficiëntie te verhogen, de PMD-installatie in Willebroek krijgt een grondige beurt, het tankenpark in Antwerpen wordt uitgebreid. Op de vestiging Antwerpen plant Indaver een nieuwe duurzame stortplaats in de ‘vallei’ tussen haar bestaande deponie en die van Hooge Maey.

2013

MediPower® voor de verwerking van medisch afval

België, Antwerpen

Indaver heeft haar statische oven op de site Antwerpen omgebouwd tot de MediPower®-installatie voor de verwerking van medisch afval. De nieuwe installatie werd opgestart in 2013. De Leuvense vestiging waar het medisch afval voorheen werd verwerkt werd gesloten.

2013

2011

Waste-to-energy installatie in Ierland

Ierland, Meath

In Ierland opent Indaver de eerste Waste-to-Energy-installatie op het eiland.

2011

2010

Matrixstructuur voor de Indaver Groep

Groep

Indaver is volop bezig haar activiteiten te integreren in verschillende landen: België, Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. DELTA Milieu is geïntegreerd in de Indaver Groep. Indaver introduceert de matrixstructuur met zijn 4 regio's en de samenwerkingsovereenkomst.

2010

2009

Public waste PartnershipS

Groep

Indaver lanceert haar Public waste PartnershipS concept (PwPS) voor openbare besturen.

2009

2008

DELTA nv hoofdaandeelhouder

Groep

DELTA nv, dat aandeelhouder werd in 2007, verwerft 75 % van de Indaver aandelen door overname van de aandelen van Suez Environnement.

2008

Uitbreiding in Nederland en Duitsland

Groep

Indaver neemt de activiteiten over van DELTA Milieu in Hoek, Nederland en neemt een participatie van 51 % in SAV in Duitsland.

2008

Eerste Waste-to-Energy installatie in Ierland

Ireland, Meath

Indaver start in Ierland met de bouw van de eerste Waste-to-Energy installatie op het eiland. De installatie werd in gebruik genomen in 2011.

2008

2006

2006

Wervelbedoven

België, Beveren - Doel

De wervelbedoven voor de verwerking van slib en niet recycleerbaar afval wordt in gebruik genomen.

2006

Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer

Groep

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer wordt opgericht. Het ondersteunt innovatieve projecten dewelke de inwoners van Vlaanderen op een duurzame manier leren omgaan met materialen en energie. Dit alles in lijn met de inspanningen die Indaver levert om zoveel mogelijk afval te hergebruiken als grondstof of als hernieuwbare energie.

2006

2005

Total Waste Management concept

Groep

Indaver lanceert een uniek Total Waste Management concept voor de industrie.

2005

SVEX

België, Beveren - Doel

SVEX (een joint venture tussen Indaver en SITA) wordt opgericht voor de exploitatie en het onderhoud van de roosterovens en de wervelbedoven op de site in Doel.

2005

2000

Internationale expansie

Groep

Indaver Ireland wordt opgericht, Indaver Italia en Indaver Portugal volgen in 2001.

2000

Indaver verkent nieuw gebied met de oprichting van ARP voor het regenereren van zoutzuur

Nederland

Indaver verkent nieuw gebied met de oprichting van ARP voor het regenereren van zoutzuur, een voorloper van Innovatief Molecule Management dat nu deel uitmaakt van Indavers drijfveer voor optimale materiaalrecuperatie.

2000

Asbehandeling

België, Beveren - Doel

Op de site Doel wordt de asbehandelingsinstallatie in gebruik genomen en start de bouw van de derde lijn van de roosteroven.

2000

1999

Fusie met VLAR

Groep

Fusie met VLAR, opgericht door de Vlaamse Regering om een oplossing te bieden voor huishoudelijk afval. Na de fusie heeft de Vlaamse Milieuholding 54,2 % van de aandelen, 24 private bedrijven hebben 44,8 % en het personeel van Indaver 1 %.

1999

Oprichting SLECO

België, Beveren - Doel

Indaver en Sita richten SLECO op voor de duurzame en veilige verwerking van slib en niet recycleerbaar afval in de wervelbedoven te Doel.

1999

Deponie Hooge Maey

Belgium, Antwerp

Het Intergemeentelijk samenwerkingsverband de ‘Hooge Maey’, waarin Indaver participeert, neemt de stortplaats van de stad Antwerpen over.

1999

1997

Opstarten activiteiten in Doel

België, Beveren - Doel

Indavers activiteiten in Doel nemen vorm aan. De roosterovens 1 en 2 worden opgestart en de deponie categorie 1 is gebruiksklaar. Indaver start ook met de bouw van de VEA (voorbehandelingsinstallatie voor calorierijk afval) dewelke energierijk, niet gevaarlijk afval behandelt dat niet geschikt is voor recyclage. Deze installatie wordt in 1998 in gebruik genomen. 

1997

1995

Bouw van het Milieupark te Willebroek

België, Willebroek

Indaver start met de bouw van haar Milieupark te Willebroek voor het sorteren en zuiveren van verpakkingsafval. In 1996 wordt de PMD-installatie in gebruik genomen net zoals de installaties voor glassortering en groencompostering.

1995

Recuperatie van solventen

België, Antwerpen

In Antwerpen wordt de solventenrecyclage opgestart. Ook de tweede lijn van de draaitrommeloven wordt in gebruik genomen.

1995

1994

IVKA

België, Beveren - Doel

De IVKA-installatie begint te draaien op de vestiging in Doel. Deze installatie verwerkt kwikdamplampen en bevat daarnaast ook een eenheid voor kwikdistillatie.

1994

1991

Statische oven

België, Antwerpen

Op de vestiging in Antwerpen wordt de statische oven in gebruik genomen. Deze verwerkt vloeibare, chloorhoudende afvalstoffen, met terugwinning van zoutzuur.

1991

1989

Eerste draaitrommeloven in Antwerpen

België, Antwerpen

De eerste draaitrommeloven in Antwerpen voor de verwerking van gevaarlijk afval wordt in gebruik genomen. Indavers activiteiten nemen een vlucht als ook de 2de fysico-chemische installatie wordt opgestart. De eerste fysico-chemische installatie werd een jaar eerder opgestart in 1988. Tegen het einde van 1989 had Indaver haar eerste 1000 ton afval verbrand.

1989

1985

Oprichting van Indaver

België

Indaver nv is opgericht op 24 oktober 1985 door de Vlaamse Regering samen met 15 privé bedrijven om een oplossing te bieden voor het afval van de chemische industrie. Indavers eerste site is Antwerpen, nabij de haven, in de nabije omgeving van haar klanten. Twee jaar later wordt ook de deponie in gebruik genomen en op 5 oktober 1987 wordt de eerste vracht afval aangeleverd in Antwerpen.

1985

Share this page