Indaver België: Missie, kernwaarden en strategie

Missie en visie: Bouwen aan de circulaire economie

Grondstoffen en energie liggen samen aan de basis van onze welvaart. De mens verbruikt echter veel meer grondstoffen dan de aarde kan produceren. Om aan de volgende generaties een planeet na te laten waar het nog goed leven is, springen we dus best zorgvuldiger om met wat we hebben. Indaver is zich er al heel lang van bewust dat een duurzame wereld enkel mogelijk is als we ook zorgvuldig omgaan met ons afval. We spelen een belangrijke rol in de realisatie van de circulaire economie, omdat wij weten dat afval een rijke grondstof is die primaire grondstoffen kan vervangen als er slim mee wordt omgegaan. Wij beheren en verwerken industrieel en huishoudelijk afval in gespecialiseerde installaties voor een gevarieerd klantenbestand, van industriële multinationals en afvalinzamelaars tot lokale en regionale overheden in heel Europa. We creëren waarde uit afval via de terugwinning van hoogwaardige materialen en duurzame energie. We voorkomen dat schadelijke stoffen in de materialen-of voedselketen terechtkomen. We ijveren voor de veilige, CO2-arme en energie-efficiënte sluiting van materiaalkringlopen. Alleen zo zijn welvaart en welzijn écht duurzaam. 

Kernwaarden: leidraad van een duurzame bedrijfsvoering

Met onze kernwaarden maken we duidelijk waar we als bedrijf voor staan. Ze geven vorm aan onze bedrijfsidentiteit en onze bedrijfscultuur. Ze sturen onze strategie, ons besluitvormingsproces en onze relaties met al onze stakeholders. Onze kernwaarden garanderen dat we goed zakendoen in een complexe wereld: op een integere en maatschappelijk verantwoorde manier.

Onze kernwaarden zijn:

  • oog voor mens, veiligheid en milieu,
  • open in woord en daad,
  • met aandacht voor continue verbetering,
  • gericht op resultaat,
  • in wederzijds vertrouwen. 

 

Indaver zet de best beschikbare technologie in om de impact op mens en milieu zo klein mogelijk te houden en zoveel mogelijk materialen en energie terug te winnen. We waken over de veiligheid van medewerkers en omgeving. We werken transparant en leven wet- en regelgeving strikt na.

Strategie: totale dienstverlening

Als u kiest voor Indaver, dan bestaat onze strategie er in om u de zorg voor het beheer en de verwerking van uw afval uit handen te nemen. We doen dit aan de hand van twee strategische dienstverleningsconcepten die kwalitatieve, duurzame en kostenefficiënte totaaloplossingen bieden op maat van industriële bedrijven en openbare besturen.

Total Waste Management (TWM)

Onze klanten willen zekerheid over wat met hun afval gebeurt, van bij de bron, over het transport tot de manier waarop het verwerkt wordt. Iedere klant heeft daarbij andere behoeften. In plaats van één standaardaanpak leveren we dus oplossingen op maat die het best aansluiten bij onze klanten. We luisteren naar de klant om te ontdekken wat hij nodig heeft. We bepalen voor elke afvalstof de beste verwerkingsoplossing. Dankzij een brede waaier van eigen installaties, aangevuld met verwerkingsmogelijkheden bij derden, kunnen we een flexibele dienstverlening bieden zodat iedere klant verzekerd is van de meest rendabele en de meest duurzame oplossing. Wij garanderen volledige transparantie en traceerbaarheid, van het moment van de aanvraag tot de eindverwerking. Klanten krijgen, als ze dat willen, een complete, ontzorging met ons dienstverleningsconcept Total Waste Management. Dat werd in 2017 vernieuwd om nog beter in te spelen op de behoeften van onze klanten.

Het klantenbestand is verdeeld in vier groepen, in functie van de sectoren waarin ze actief zijn:

Chemistry:
Chemie, petrochemie en kunststoffen

 

Life Sciences:
Farma, biotech, gezondheidszorg

 

Technology:
Ferrometalen, non-ferrometalen, automotive

 

Environment:
Inzamelaars, industrial cleaners, afvalverwerkers

Public Waste PartnershipS (PwPS)

Dit is het dienstverleningsconcept voor de markt van huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval. Wij zijn voor gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden een belangrijke en betrouwbare partner voor een duurzaam en rendabel afvalbeleid. Openbare besturen gaan voor hun afvalbeheer namelijk steeds vaker in zee met een gespecialiseerde partner als Indaver. Wij streven daarbij naar langetermijnsamenwerking, vaak in intensieve partnerships, met gezamenlijke investeringen in verwerkingscapaciteit.Met onze Public waste PartnershipS bieden wij een brede waaier aan kwaliteitsvolle oplossingen aan die openbare besturen toelaten om flexibel te werken. Bij deze activiteiten staan hoogwaardige recycling en energetische valorisatie centraal. De verwerking van bio-organisch afval, via composteren en vergisten, wint ook aan belang.
 

Share this page

Indaver, toonaangevend in duurzaam afvalbeheer